עבד עברי

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
עבד עברי
(מקורות עיקריים)
מקרא ספר שמות, פרק כ"א, פסוקים א'-ו'; ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוקים ל"ט-מ"ד; ספר דברים, פרק ט"ו, פסוקים י"ב-י"ח
תלמוד בבלי מסכת קידושין, דף כ"א
משנה תורה לרמב"ם משנה תורה לרמב"ם, ספר קנין, הלכות עבדים, פרק א'
שולחן ערוך יורה דעה רס"ז
ספרי מניין המצוות ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה קצו, רלב. מצוות לא תעשה רלג, רנז, רנח, רנט

עבד עברי הוא אחד מהשניים: או יהודי נזקק, שמצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לקיים את עצמו והוא מוכר עצמו לעבד, או גנב שאינו מסוגל להשיב את הרכוש הגנוב או עלותו, ונמכר לעבדות לצורך תשלום החוב.[1] בשונה מגבר, ילדה לא יכולה למכור את עצמה, אך ביכולתו של אביה לעשות זאת. הבת אינה נמכרת לעבדות על מנת להשיב גניבה,[2] אולם הבן יכול למכור את עצמו לעבדות. לילד שאינו מסוגל לקיים את תנאיו הבסיסיים מותר למכור את עצמו לעבדות. ילדה הנמכרת לעבדות בדרך זו נקראת אמה עברייה.

קניין עבד עברי

עקרונית, התורה מתנגדת לעבדות יהודי, משום שכל יהודי הוא כבר עבד לה' -"כִּי-עֲבָדַי הֵם, אֲשֶׁר-הוֹצֵאתִי אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם, לֹא יִמָּכְרוּ מִמְכֶּרֶת עָבֶד"[3], לכן אדם רשאי למכור את עצמו לעבד רק אם אין לו צורכי קיום בסיסיים ביותר. כמו כן, גנב שאינו מסוגל להשיב את עלות גניבתו יימכר לעבד בעל כורחו על ידי בית הדין. בין אם העבד מוכר את עצמו ובין אם הוא נמכר על ידי בית דין, על המכירה להיעשות בצנעה על-מנת לא לבייש את העבד[4]. דיני עבד עברי תלויים בשנת היובל, ולכן כאשר שנת היובל אינה נוהגת, גם דיני עבד עברי אינם נוהגים. לרוב בשנת יובל ושמיטה מתאפשר שחרורו של העבד.

סוגי עבדים

עבד זכר לרוב אינו זוכה לשום מעמד בבית האיש שקנה אותו וההלכה ממליצה לאותו העבד לעבוד על מנת לפדות עצמו מעבדות. שפחה או בתו של מישהו שנמכרה על ידי אביה לעבדות, גם במקרה והסיבה למכירתה הייתה גנבה מצד אביה [דרושה הבהרה], מומלץ על ידי האיש שקנה אותה לשאת אותה לאשתו בטווח זמן מסוים שנקבע מראש, ניתנת גם האפשרות להשתמש בו כפילגש. אם הדבר לא התקיים האב רשאי לפדות את בתו.

שחרור עבד עברי

גופו של עבד עברי, בניגוד לעבד כנעני, אינו מכור לאדון, אלא רק עבודתו, וגם זאת לתקופה מוגבלת. לאחר תקופה של שש שנים[5] או בהגיע שנת היובל[6] (המוקדם מבין השניים) העבד אמור להשתחרר לחופשי. אמנם בספר דברים כתוב כי אם עבד עברי איננו מעוניין לעזוב את אדונו הוא הופך לעבדו לנצח,[7] אבל לפי ספר ויקרא הכוונה היא לכל היותר עד שנת היובל, וכך פסקו חז"ל.[8] בנוסף לתנאי השחרור של עבד עברי, אמה עברייה משתחררת גם אם מלאו לה 12 שנים, או שהגיעה לבגרות מינית.[9] כמו כן, על אחיה של אמה עברייה מוטלת החובה לפדות את אחותו מיד כאשר יש לו את הכסף לכך.[10] גם לעבד עברי הזכות לפדות את עצמו כאשר יש לו אפשרות לכך.

חובותיו של העבד

כאמור, לאדון נמכרה הזכות על כל עבודותיו של העבד, ומשום כך חלה החובה על העבד לעבוד בשביל האדון. בנוסף לכך, עבד שנמכר בעל כרחו, זכותו של האדון לדרוש ממנו להביא בשבילו ילדים-עבדים משפחה כנענית.[11]

תנאים סוציאליים של עבד עברי

בתורה נעשית הבחנה בין עבד עברי, לבין עבד כנעני. בניגוד לעבד הכנעני, לעבד העברי תנאים סוציאליים המעוגנים בהלכה ומחייבים בצורה חד משמעית את בעליו.

כאמור, עבד עברי נחשב כשכיר של הבעלים, ולכן חלה על הבעלים החובה לספק לעבד מספר זכויות סוציאליות. זכויותיו העיקריות של העבד הן:

 1. אין להשפיל את העבד:[12]
  • אסור לקרוא לעבדו בשם "עבד" דרך בזיון
  • אסור לגרום לעבד לבצע עבודות בזויות, כלומר כל עבודה שאדון לא היה מבצע גם תמורת כסף.
  • אסור להטיל על העבד עבודות שאינן מוגבלות בזמן או בהספק נדרש.
  • אסור להעביד את העבד בעבודות שהבעלים אינו מפיק מהם תועלת.
 2. האדון צריך לדאוג גם להוריו של העבד ולכל צורכיהם.[13]
 3. יש לדאוג לעבד למזון, שתייה ולמגורים נאותים הזהים לרמת חייו של האדון. ישנו דגש על שוויון מוחלט בין העבד לאדון.[14] אם שוויון הוא בלתי אפשרי והברירה היא בין העדפת האדון להעדפת העבד - העבד מקבל את ההעדפה.
 4. אין לפגוע בעבד פיזית. פגיעה פיזית בעבד מחייבת תשלום פיצויים על ידי האדון, כמו כל פגיעה באדם רגיל.[15]

בגלל המחויבויות הרבות של אדוני העבד העברי לעבד, אמרו חז"ל: "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו".[16]

עבד נרצע

כאמור, עבד עברי משתחרר לאחר שש שנים. אם הוא רוצה להמשיך לעבוד את אדוניו, מסיבות שונות כמו אהבת האדון וסביבתו התומכת, או בשל אהבת השפחה הכנענית שנתן לו אדונו וילדיו ממנה, התורה מצווה לרצוע את אוזנו על מזוזת הדלת עם מרצע. "וְהָיָה כִּי-יֹאמַר אֵלֶיךָ, לֹא אֵצֵא מֵעִמָּךְ: כִּי אֲהֵבְךָ וְאֶת-בֵּיתֶךָ, כִּי-טוֹב לוֹ עִמָּךְ. וְלָקַחְתָּ אֶת-הַמַּרְצֵעַ, וְנָתַתָּה בְאָזְנוֹ וּבַדֶּלֶת, וְהָיָה לְךָ, עֶבֶד עוֹלָם; וְאַף לַאֲמָתְךָ, תַּעֲשֶׂה-כֵּן".[17] דין העבד הנרצע חל רק בעבדים שנמכרו לעבדות על ידי בית דין, ולא על אלו שמכרו עצמם לעבדות.[18] התורה מתייחסת בשלילה לעניין שהרי "כי לי בני ישראל עבדים - ולא עבדים לעבדים".[16] וכן דרשו בגמרא: "רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף אמר הקב"ה אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים[19] ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע ור"ש ב"ר היה דורש את המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית אמר הקב"ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים והוצאתים מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם".[16] כדי להפוך ל"עבד עולם", העבד עובר תהליך שבמהלכו רוצע אדונו את אוזן העבד בדלת, אך רציעת העבד מתאפשרת אך ורק אם מתקיימים כמה תנאים:

 • רק עבד זכר נרצע.[20]
 • עבד ממשפחת כוהנים לא יהיה עבד נרצע, כיוון שאסור להטיל מום בכוהנים משרתי הקודש.[21]
 • עבד יכול להיות נרצע רק במהלך החיים של אדונו, אם אדונו מת, הוא איננו "עובר בירושה" ליורשי אדונו.[8]

חז"ל קבעו תנאים רבים בהרצעה,[22] כמו אם היה העבד חולה, או אדונו חולה, אינו נרצע, ואם אין אדונו אוהבו אינו נרצע, עד כי קשה היה למצוא מציאות בה נרצע העבד.[23] בכל מקרה, אף שבתורה כתוב "עבד עולם" חז"ל פירושו שמדובר עד היובל, ובבוא שנת היובל, העבד העברי ישתחרר אף בעל כורחו.

המקורות ההלכתיים מחמירים על התהליך של בחירת האפשרות של עבדות "עולם" בדרך פרשנות שאינה מובנת מפשט המקרא. לדוגמה, העבד חייב לחזור על דבריו, ברצונו להפוך לעבד עולם ואין זה מספיק שיביע רצונו פעם אחת בלבד.[24] המטרה של ההלכה הזו, היא לוודא כי העבד באמת מסכים להפוך לעבד נרצע, ועם זאת, מבטיחה אפשרות של חרטה של העבד. בנוסף, הרציעה של העבד נעשית באיבר רגיש, דבר שהופך את העבד לבעל מום (בשונה מתנוך האוזן ובמרצע גס).[25] עם זאת, אסור לנקב את האוזן באמצעות סם, כיוון שבדרך הזאת, הרציעה נעשית כבדרך אגב, ולא על ידי האדם, כפי שמחייבת התורה.[25]

מצוות הענקה

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מצוות הענקה

כאשר העבד משתחרר, חלה על האדון חובה להעניק לו מרכושו, ככתוב בתורה: "וְכִי-תְשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי, מֵעִמָּךְ--לֹא תְשַׁלְּחֶנּוּ, רֵיקָם. הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק, לוֹ, מִצֹּאנְךָ, וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ: אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ ה' אֱ-לֹהֶיךָ, תִּתֶּן-לוֹ".[26] מצוות הענקה נוהגת רק בעבד שמכרו בית דין, ולא בעבד שמכר עצמו. חז"ל פירשו שמדובר בשווה ערך של לפחות שלושים סלעים, אך חז"ל כבר דרשו: "מה במצרים נתתי לך ברוחב יד, אף אתה תתן לו ברוחב יד".[27] שווה ערך זה צריך להיות מן הצומח או מן החי, אך לא מן הדומם. סכום זה יאפשר למשתחרר להתחיל את חייו החופשיים מחדש, ולהשתקם. אם האדון לא מקיים את מצוות ההענקה לעבד בשחרורו, הוא עובר על מצוות לא תעשה.

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק א', הלכה א'
 2. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק א', הלכה ב'
 3. ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק מ"ב.
 4. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק א', הלכה ה'.
 5. ספר דברים, פרק ט"ו, פסוק י"ב
 6. ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק מ'
 7. ספר דברים, פרק ט"ו, פסוקים ט"ז-י"ז
 8. 8.0 8.1 משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק ג', הלכה ז'
 9. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק ד', הלכה ד'-ה'
 10. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק ד', הלכה ב'
 11. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק ג', הלכה ג'-ד'
 12. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק א', הלכה ו'
 13. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק ג', הלכה א'
 14. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק א', הלכה ט'
 15. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק ד', הלכה י'
 16. 16.0 16.1 16.2 מסכת קידושין, דף כ"ב
 17. ספר דברים, פרק ט"ו, פסוקים ט"ו-י"ז
 18. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק ג', הלכה ו'
 19. ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק נ"ה
 20. ספר תוספתא, מסכת סוטה, פרק ב', הלכה ח'
 21. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק ג', הלכה ח'
 22. מסכת קידושין, דף כ"ב, עמוד א'
 23. אוצר דינים ומנהגים
 24. משנה תורה לרמב"ם, ספר קניין, הלכות עבדים, פרק ג', הלכה י'
 25. 25.0 25.1 מסכת קידושין, דף כ"א, עמוד ב'
 26. ספר דברים, פרק ט"ו, פסוקים י"ג-י"ד
 27. ספרי על דברים ט"ו פסוק יג-טז
תרי"ג מצוות (ע"פ ספר החינוך)