כיסוי הדם

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כיסוי הדם
(מקורות עיקריים)
מקרא ספר ויקרא, פרק י"ז, פסוק י"ג
משנה מסכת חולין, פרק ו'
תלמוד בבלי מסכת חולין פרק ו'
משנה תורה לרמב"ם הלכות שחיטה, פרק י"ד
שולחן ערוך יורה דעה, סימן כ"ח
ספרי מניין המצוות ספר המצוות לרמב"ם עשה קמז

ספר החינוך מצווה קפז

כיסוי הדם היא מצווה לכסות בעפר את הדם של עוף או חיה טהורה, לאחר שחיטתם.

מקור המצווה

מצוות כיסוי הדם בתורה נמצאת בספר ויקרא פרק י"ז, פסוקים יג-יד:

ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר. כי נפש כל בשר נפשו בדמו הוא ואומר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו ...

פרטי המצווה

הלכות כיסוי הדם מופיעות במשנה במסכת חולין פרק ו'.

חובת כיסוי הדם חלה רק על עופות וחיות, בעוד שדם בהמות אינו מחייב כיסוי.

הכוי שהוא ספק חיה ספק בהמה, או כל בעל חיים אחר שלא ברור הלכתית אם הוא חיה או בהמה, חייב בכיסוי הדם מספק.

למרות שבפסוק כתוב "אשר יצוד ציד חיה או עוף", המצווה חלה על כל חיה ועוף ללא קשר לשאלה האם היא ניצודה או גודלה בשבי. הפסוק פורש כמדבר על צייד משום שבניגוד לבהמות שלרוב בויתו, חיות ועופות ברובם לא בויתו[דרושה הבהרה].

המצוה היא לכסות בעפר, אך הגדרת המילה 'עפר' בהלכה כוללת חומרים נוספים: עפר, סיד, אבנים או חרשים שחוקות, וכדומה.

המצווה חלה בראש ובראשונה על השוחט, אולם מי שראה דם חיה שלא כוסה על ידי השוחט, חייב לכסותו.

כבכל המצוות המעשיות לפני ביצוע המצווה יש ברכה מיוחדת: "ברוך אתה... וצונו על כיסוי דם בעפר".

ההלכה קובעת, שאם אין לשוחט עפר לכסות את הדם - אסור לו לשחוט עד שימצא עפר. ביום טוב, למרות שמותר לשחוט כדי לאכול בחג, מכיוון שאסור לחפור על מנת לקחת עפר לכיסוי הדם, אם אין עפר מוכן מראש, אסור לשחוט חיה או עוף.

אדם ששחט בעל חיים וכיסה את דמו כנדרש, והרוח גילתה שוב את הדם, אין לומר שמכיוון שבאותו זמן בו היה הדם מכוסה, נפטר האדם מהמצווה, ושוב לא יהיה מחויב בה, אלא אם כיסהו ונתגלה חייב לכסות את הדם אפילו מאה פעמים, וזאת על פי הכלל שאין דיחוי למצוות.

מטעמי המצווה

לדעת ספר החינוך, מכיוון ש"הדם הוא הנפש", יש לכסות את הדם ולהסתירו לפני אכילת בשר, כי יש אכזריות מסוימת באכילת הבשר בעוד הנפש שפוכה לפני האוכל. (בדומה לאיסור אבר מן החי) לדעת הרב קוק בחזון הצמחונות והשלום כיסוי הדם נועד לבטא בושה על הרג החיה אותה אנו אוכלים ובכך לחנך את האנושות אט אט להפחית באכילת בשר, וכיוון שהאדם מרגיש בעלות על בהמות אז אם נחייב אותו בכיסוי הדם ולמעשה נחייבו להתבייש בכך הוא רק יזלזל בבושה כיוון שהוא לא מרגיש אכזריות בשימוש בבהמה שהוא רואה כחפץ

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0