רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול
דור דור ראשון לתנאים
בית מדרש בית הלל
חבריו רבן שמעון בן גמליאל הזקן, רבי חנינא סגן הכהנים
קבר רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול
פנים הקבר

רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול היה תנא וכהן גדול המוזכר בדברי חז"ל ובאשר לזהותו ההיסטורית עם דמויות אחרות קיימים חילוקי דעות[1]. לפי תיאור דמותו בספרות חז"ל, היה רבי ישמעאל בן אלישע מראשי הדור הראשון של התנאים, ושימש ככהן גדול בבית המקדש השני. היה מעשרת הרוגי מלכות, והוצא להורג יחד עם רבן שמעון בן גמליאל הזקן.[2]

יש הנוטים לומר לפי דברי חז"ל[3] שגם אביו, אלישע, שימש בכהונה גדולה[4]. ואולם אין אזכור של כהן גדול בשם אלישע במקורות אחרים.

לפני ולפנים

רבי ישמעאל היה כהן גדול בסוף ימי בית המקדש השני, ובתלמוד, במסכת ברכות, מובאים דבריו, שבהם הוא מספר בתיאור ציוּרִי על כניסתו לקודש הקודשים ("לפני ולפנים"), שנכנס אליו רק הכהן הגדול, ביום הכיפורים:

תניא: אמר רבי ישמעאל בן אלישע: פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריא-ל י-ה ה' צבא-ות שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי: ישמעאל בני, בָּרְכֵנִי! אמרתי לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מִדותיך, ותתנהג עם בניך במִדת הרחמים, ותכנס להם לפנים משורת הדין. ונִענע לי בראשו...

.

הוצאתו להורג

חבריו העידו בו כי ידע את השם המפורש וכי עלה בעזרתו לרקיע כדי לברר אם גזירת הרוגי מלכות נגזרה מן השמיים.

שמואל הקטן חזה את הריגתו מראש, וסיפר לסובבים אותו בשעת פטירתו: "שמעון וישמעאל לחרבא, וחברוהי לקטלא, ושאר עמא לביזא, ועקן סגיאן עתידן למיתי על עלמא"[5].

רבי ישמעאל כהן גדול הוצא להורג, יחד עם רבן שמעון בן גמליאל הזקן, על פי המסורת[6], בתאריך כ"ה בסיון, בשנת ג'תתכ"ח[7] לבריאת העולם.

על יומו האחרון של רבי ישמעאל מספרים חז"ל, כי כאשר עמדו הרומאים להוציאו להורג בין שאר עשרת הרוגי מלכות, הביטה בו בת הקיסר וחמדה את יופיו, שהיה משבעת האנשים היפים שהיו בעולם, ופניו דומים למלאך ה'. נתמלאה בת הקיסר חמדה וביקשה מאביה: תן לי בקשה אחת! אמר לה: כל מה שתאמרי אעשה חוץ מרבי ישמעאל וחבריו. אמרה לו ביתו: בקשה ממך, החיה אותו! השיב הקיסר: איני יכול, שכבר נשבעתי להרגם. אם כן, ביקשה הבת, צַווה ויפשיטו עור פניו כדי להסתכל בו במקום מראה. הסכים האב האכזרי לכך, וציווה להפשיט מעל רבי ישמעאל את עור פניו בעודו חי. לאחר מכן, מקץ שורה של עינויים איומים, נפטר רבי ישמעאל. האגדה מראה עד היום חורבות של ארמון המיוחס לבת הקיסר, ומספרת שלאחר הוצאת רבי ישמעאל להורג חנטה בת הקיסר את עור פניו באפרסמון כדי שתוכל לראותו תמיד. עור פניו הולבש על פניו של אדם שלם, שהיו מרכיבים אותו על אדם חיגר, כדי לסמל שלטון בני עשו על בני יעקב, בחג רומי מיוחד שנחוג אחת לשבעים שנה[8].

צאצאיו

ע"פ המדרש, בנו ובתו של רבי ישמעאל נשבו בזמן החורבן לשני אנשים שחיו בשכנות. מאחר שראו שהם יפים מאד (ראה לעיל על יופיו של ר' ישמעאל), החליטו שני האנשים להשיאם זה לזה ולהתחלק בצאצאים. הכניסום לחדר אחד, וכל אחד מהם קונן על כך שהוא, בנו של הכהן הגדול יינשא לעבד. ובכו כל הלילה, בבוקר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו בבכייה עד שיצאה נשמתן[9], עליהם קונן ירמיה "עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם"[10]. על מעשה זה נכתבה קינה לתשעה באב בשם "ואת נוי חטאתי השמימה".

קברו

המסורת מזהה את קברו של רבי ישמעאל כהן גדול בכפר סאג'ור. ישנו מקור קדום הגורס כי הקבר נמצא בסביבות כפר יונה, בסמוך לקבר יונה הנביא, אולם דעת מיעוט זו לא התקבלה.

ביום ההילולה שלו, כ"ה סיוון, המונים פוקדים את הקבר באירוע מאורגן שבו נוטלים חלק רשויות מהאזור, ואף סאג'ור, שראש המועצה שלה משתתף באופן מסורתי, עקב העובדה שגם הדרוזים, תושבי המקום, מכבדים את הקבר ומייחסים לו סיפורי ניסים.

קשר לרבי ישמעאל

ספר "סדר הדורות", וחוקרי-תנאים-ואמוראים נוספים, דנו בשאלת הקשר בין רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול לרבי ישמעאל חברו של רבי עקיבא, מן הדור השלישי לתנאים. אחת ההשערות היא שרבי ישמעאל היה נכדו של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול.

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – רבי ישמעאל#בלבול בזיהוי

רבי ישמעאל בן אלישע בחלום

התלמוד במסכת ברכות אומר כי החולם חלום ורואה בו את ישמעאל בן אלישע, ידאג מן הפורענות. ומסביר רש"י במקום כי רבי ישמעאל שהיה מעשרת הרוגי מלכות פשטו את עור קרקפתו בחייו, ועל כן מי שחולם עליו צריך לחשוש[11].

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. לשאלת זהותו והתאמתה לדמויות היסטוריות בשם ישמעאל שידוע כי שימשו בתפקיד זה, ראו להלן "קשר לרבי ישמעאל".
 2. אבות דרבי נתן פרק ל"ח, משנה ג'.
 3. תוספתא חלה פ"א, שם מצוטט רבי ישמעאל כאומר: "לבוש שלבש בו אבא וציץ שנתן בין עיניו". אך אפשר ש"אבא" משמש ככינוי לאבות אבותיו עד אהרן הכהן.
 4. אהרן הימן, בערכו. להלן "קישורים חיצוניים".
 5. תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף מ"ח, עמוד ב' וברש"י שם.
 6. טור ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן תק"פ.
 7. סדר הדורות.
 8. תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף י"א, עמוד ב'. ראה עוד פירוש "עץ יוסף" על עין יעקב שמביא אודות אחד שסיפר שהיה שם בשעת מעשה.
 9. תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף נ"ח, עמוד א'.
 10. מגילת איכה, פרק א', פסוק ט"ז.
 11. תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נ"ז, עמוד ב', ורש"י במקום.סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0