רבי מתיא בן חרש

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ציון קברו של רבי מתיא בן חרש בעילבון, 2011

רבי מתיא בן חרש, חי לקראת סוף שנות ה-ג'ת"ת ואילך, היה תנא בדור השלישי. נולד בארץ ישראל ולאחר מכן עבר לרומי.

קורות חייו

למד אצל רבי אליעזר[1], רבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה[2]. חבריו היו רבי שמעון בר יוחאי[1] ורבי יאשיה[3].

בעקבות כישלון מרד בר כוכבא ורדיפות הרומאים התכוון, יחד עם חכמים נוספים, לעזוב את ארץ ישראל ולעבור לחו"ל, אולם כשהגיעו סמוך לגבולות הארץ התחרטו וחזרו למקומם. "מעשה בר' יהודה בן בתירה ור' מתיא בן חרש ורבי חנינא בן אחי ר' יהושע ור' יונתן שהיו יוצאים ח"ל והגיעו לפלטום וזכרו את ארץ ישראל זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה וירשת אותם וישבת בארצם. וחזרו ובאו למקומם אמרו ישיבת א"י שקולה כנגד כל המצות שבתורה" (ספרי דברים, פרשת ראה). כנראה שלאחר מעשה זה הלך רבי מתיא בן חרש לבית מדרשו של רבי ישמעאל, שם פגש את רבי יאשיה.

מאוחר יותר עבר להתגורר ברומי והקים שם ישיבה מפורסמת. חבריו, רבי יהודה בן בתירא וחנניא אחי רבי יהושע הקימו גם הם ישיבות בחו"ל. על מעמדן החשוב של ישיבות אלו ניתן ללמוד מהכללתן בין מרכזי התורה בארץ ישראל[4]. על פי המסופר בתלמוד, לאחר שיצא רבי שמעון בר יוחאי מן המערה, הוא נשלח יחד עם רבי אלעזר ורבי יוסי לרומי במטרה לבטל גזירות שנגזרו על היישוב היהודי בארץ ישראל. בביקור זה הם פגשו ברבי מתיא בן חרש שישב ברומי ועסקו עמו בכמה שאלות הלכתיות[5].

מאמריו

לדעת אהרן הימן, ריחוקו של רבי מתיא בן חרש ממרכז התורה בארץ ישראל גרם לכך שלא נשארו ממנו הלכות רבות במשנה, מלבד הלכה אחת במסכת יומא לגבי חילול שבת במקרה של ספק נפשות.[6] לעומת זאת, בברייתות נזכר שמו כמה פעמים.[7]

מאמרו המפורסם באגדה מובא במסכת אבות: "הווה מקדים שלום לכל אדם, והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים" (משנה, מסכת אבות, פרק ד', משנה ט"ו).

קברו בכפר עילבון

קברו של רבי מתיא בן חרש זוהה ביישוב עיילבו, ובמהלך הדורות פקדו אותו עולי רגל רבים.[8][9] לפי ספר "יחוס הצדיקים" משנת שכ"א היה נתון קברו של מתיא בן חרש ב"כוך של אבן",[10] אולם יוסף ברסלבי בביקורו במקום בשנת תרצ"ג העיד שהקבר ה"קדוש" הסתתר בצל עצי אלה לא עתיקים וסומן על ידי חמישה נדבכים של אבנים גדולות ומסותתות. לדבריו, בזמנו היו עדיין רוכלים יהודים נוהגים לבקר במקום ולהדליק נרות שמן על הקבר.[11]

כיום מצוי הקבר בתחומי הכפר עילבון, מערבית לכביש 806, בסמוך לכניסה הצפונית ליישוב. הקבר נמצא במדרון, אליו מובילות מדרגות היורדות אל הקבר כחמישים מטרים. האמונה העממית, המתבטאת בציון שעל הקבר, אומרת כי העלייה לקבר טובה לריפוי העיניים, כנראה בשל מעשה המובא במדרש תנחומא בו מתוארת שמירת העיניים של רבי מתיא בן חרש והימנעותו מלהסתכל על אישה.[12]

גלריית תמונות

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. 1.0 1.1 תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף נ"ג, עמוד ב'.
 2. תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף פ"ו, עמוד א'; תלמוד ירושלמי, מסכת שבועות, פרק א', הלכה ו'. מאמר זה מופיע בגרסאות שונות בכמה מקומות בתלמוד הבבלי והירושלמי ובמדרשים. לדעת היימן הגרסה הנכונה היא המופיעה בירושלמי במסכת שבועות.
 3. אבות דרבי נתן, א, א
 4. תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ל"ב, עמוד ב'
 5. תלמוד בבלי, מסכת מעילה, דף י"ז, עמוד א'; תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף פ"ד, עמוד ב'.
 6. משנה, מסכת יומא, פרק ח', משנה ד'.
 7. תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף פ"ד, עמוד א'; תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ד', עמוד ב'; תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"א, עמוד א'; תלמוד ירושלמי, מסכת מגילה, פרק א', הלכה ט'; מכילתא בא, פרק ה.
 8. צבי אילן, קברי צדיקים בארץ ישראל, כנה, 1997, עמ' 312.
 9. רבי מתיא בן חרש, אתר mytzadik
 10. יחוס הצדיקים, באתר HebrewBooks
 11. יוסף ברסלבי, לחקר ארצנו : עבר ושרידים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1954, עמ' 246.
 12. "מעשה היה ברבי מתיא בר חרש, שהיה עשיר, וירא שמים, ובעל מדות טובות, ורודף מצוה וצדקה, ומהנה תלמידי חכמים מנכסיו, והיו יתומים ואלמנות מצוין על שלחנו תמיד, וכל ארחותיו ביושר, וכל ימיו עוסק בתורה כרבי מאיר רבו, והיה זיו פניו מבהיק כזוהר השמש, ואמרו עליו שמימיו לא הסתכל באשת איש ולא באשה אחרת. פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה, ועבר השטן וראהו ונתקנא בו, אמר אפשר צדיק בלא חטא בעולם? מיד עלה למרום ועמד לפני הקב"ה ואמר: רבש"ע מתיא בן חרש מהו לפניך? אמר לו צדיק גמור. אמר תן לי רשות ואנסנו. נתן לו רשות. מיד הלך ומצאו יושב ועוסק בתורה, נדמה לו כאשה יפה שלא היה כיופיה... כיון שראה אותה הפך פניו לאחוריו, חזר השטן והלך כנגד פניו, החזיר פניו לצד אחר והשטן כנגד פניו. כיון שראה שמתהפכת לכל הצדדים, אמר בלבו מתיירא אני שמא ישלוט בי יצר הרע. ומה עשה אותו צדיק, קרא לאחד מתלמידיו שהיה משמשו, ואמר לו בני לך והביא לי אש ומסמרים. כיון שהביאם הבעירם באש, ונעץ אותם בעיניו. וכיון שראה השטן כך, נבהל ונרתת והלך מעליו, ועלה למרום, ואמר רבש"ע כך וכך היה המעשה. מיד קרא הקב"ה לרפאל שר של רפואות, ואמר לו לך ורפא עיני מתיא בן חרש, הלך רפאל המלאך ועמד בו, אמר ר' מתיא מי את? אמר לו אני רפאל המלאך שלוחו של הקב"ה ששלחני לרפאות את עיניך. השיבו איני רוצה מה שהיה היה, חזר רפאל לפני הקב"ה ואמר לו כך וכך אמר לי מתיא בן חרש, אמר לו הקב"ה לך אמור לו, מהיום ואילך אל תירא, אני ערב לך בדבר זה שלא ישלוט בך יצה"ר כל ימי חייך, כיון ששמע מפי המלאך קבל רפואתו ונתרפא" (מדרש תנחומא (בובר) פרשת חקת - הוספה סימן א).
סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0