ראש ממשלת ישראל

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סמל ישראל
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ישראל

ראש ממשלת ישראל הוא ראש הרשות המבצעת בשיטת הממשל בישראל. החוק הישראלי מקנה לראש הממשלה את מירב סמכויות השלטון הביצועיות, על אף שנשיא מדינת ישראל מוגדר בחוק כראש המדינה. לראש ממשלת ישראל מתמנה אחד מחברי הכנסת, שנשיא המדינה הטיל עליו להרכיב ממשלה, אחר התייעצות עם נציגי הסיעות, ושהצליח בכך וקיבל את אישורה של הכנסת להרכב ממשלתו. תהליך בחירתו של ראש הממשלה, וכן סמכויותיו וסמכות ממשלתו נקבעו בחוק יסוד: הממשלה, שעבר גלגולים אחדים.

סמכויותיו ותפקידיו של ראש הממשלה

ראש הממשלה מנהל את ישיבות הממשלה ואת עבודת הממשלה בכלל. הוא ממלא את מקומם של שרים שהתפטרו או שנבצר מהם למלא את תפקידם, הוא הקובע את העניינים שבהם תטפל הממשלה, והוא הנושא באחריות הראשית לתוצאות מדיניות הממשלה.

עם זאת, החוק קובע כי הממשלה כולה (שלא כבמשטר נשיאותי) היא הגוף השולט במדינה, ולפיכך החלטות הממשלה מתקבלות בהצבעות שדורשות תמיכה של רוב השרים, וקולו של ראש הממשלה שווה לקולו של כל שר אחר. ראש הממשלה אינו יכול לכפות את דעתו על הממשלה באופן ישיר, אולם הוא יכול:

מינוי ראש הממשלה

פגישה בין בנימין נתניהו לג'ו ביידן, בחצר בית אגיון בירושלים, בית ראש הממשלה מאז 1974

תהליך בחירתו של ראש הממשלה, וכן סמכויותיו וסמכות ממשלתו נקבעו בחוק יסוד: הממשלה, שעבר גלגולים אחדים.

ראש הממשלה נבחר בבחירות דמוקרטיות, אבל באופן עקיף - ציבור הבוחרים בוחר את חברי הכנסת שהם נציגיו בכנסת, ואלה בוחרים את ראש הממשלה ומאשרים את הרכב הממשלה שהקים. שיטה זו נהוגה בישראל מאז יום היווסדה, למעט תקופה קצרה בין השנים 1996 - 2001. במהלך תקופה זו היה בתוקף חוק הבחירה הישירה, שהנהיג שיטה שבה הצביעו הבוחרים בנפרד לכנסת ולראש הממשלה. השיטה הונהגה בתקווה להביא ליתר יציבות בשלטון, אולם היא בוטלה כשהתברר שאין היא משיגה את מטרתה.

על-פי השיטה הנוהגת היום, עם בחירתה של כנסת חדשה מזמין נשיא המדינה נציגים מן הסיעות החברות בכנסת החדשה לשם התייעצויות. בסופן, ולא יאוחר משבוע ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות, הוא מטיל על אחד מחברי הכנסת החדשה להרכיב ממשלה. בדרך כלל, הנשיא מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שזוכה לתמיכה בכוח של מספר רב יותר של חברי הכנסת החדשה.

לראש הממשלה המיועד ניתנים 28 ימים להשלמת מלאכת הרכבת הממשלה, אך הנשיא רשאי להאריך תקופה זו בתקופות נוספות, ובלבד שלא יעלו יחד על 14 ימים. במהלך הזמן הזה הוא מקיים משא ומתן עם סיעות התומכות בו שבו מגובשים עיקרי המדיניות של הממשלה ("קווי יסוד") וחלוקת הסמכויות בתוכה ("התיקים" או השרים העומדים בראש משרדי הממשלה). בתום המשא ומתן, מציג ראש הממשלה המיועד את ממשלתו בפני הכנסת. הוא מציג את ההסכמים שהושגו עם הסיעות החברות בממשלה החדשה (סיעות הקואליציה), את קווי היסוד של הממשלה, את השרים החדשים ואת תפקידיהם. לאחר שמיעת טיעונים בעד ונגד התמיכה בממשלה החדשה מתקיימת הצבעה. אם תוצאות ההצבעה מורות על תמיכה בממשלה החדשה, נשבע ראש הממשלה החדש אמונים (שבועת ראש הממשלה: "אני..{שם רה"מ הנכנס} בן..{שמות הוריו} מתחייב כראש ממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת"), ולאחריו נשבעים כל השרים החדשים. כל זמן שראש הממשלה החדש לא הציג את ממשלתו וקיבל לה את אישור הכנסת, ממשיך בתפקידו ראש הממשלה היוצא, אף אם כבר אינו חבר הכנסת.

אם לאחר 42 הימים (28 הימים + 14 ימי ההארכה) המועמד לא הודיע לנשיא המדינה שהרכיב ממשלה, או שהודיע לו לפני כן שאין בידו להרכיב ממשלה, או שהציג ממשלה והכנסת דחתה את הבקשה להביע בה אמון (כמו שקרה לשמעון פרס בשנת 1990 עקב משבר פוליטי שכונה לימים "התרגיל המסריח"), הנשיא יכול להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מועמד אחר, וגם לו יש 28 ימים להרכבת ממשלה, ללא הארכות. אם עברה תקופה זו והמועמד לא הודיע לנשיא המדינה שהרכיב ממשלה, או שהודיע לו לפני כן שאין בידו להרכיב ממשלה, או שהציג ממשלה והכנסת דחתה את הבקשה להביע בה אמון, אזי יכולים להתאגד 61 חברי כנסת ולהציע בכתב בפני הנשיא מועמד, שהוא חבר הכנסת שהביע את הסכמתו להרכבת ממשלה. במצב זה, לנשיא אין יכולת להפעיל שיקול דעת ולהתנגד, והוא נותן לו 14 ימים להרכיב ממשלה.

אם לאחר כל התהליכים הללו לא הורכבה ממשלה - תתקיימנה בחירות חדשות לכנסת ביום שלישי האחרון שבתוך 90 ימים, מיום הודעת הנשיא כי "אין רוב לכינונה של ממשלה בכנסת" או בתוך 90 יום מיום שהכנסת דחתה את בקשת האמון של מי שמונה על ידי הנשיא או בתוך 90 מיום שדחתה הכנסת את בקשת האמון של מי ש-61 ח"כים הציעו להטיל עליו את הקמת הממשלה במצב דלעיל, לפי העניין.

ראש הממשלה חייב להיות חבר הכנסת (למעט בתקופה שבה הוא ממתין להחלפתו בידי ראש ממשלה חדש), אך השרים אינם חייבים להיות חברי הכנסת. מינוי של שר או שינוי בחלוקת הסמכויות בממשלה מחייבים הודעה לכנסת, אבל ראש הממשלה רשאי לפטר שר בלי אישור הכנסת.

הכנסת רשאית להפיל את הממשלה בהצבעת אי-אמון. על-פי חוק יסוד: הממשלה הנוכחי, שנחקק ב-2001 (ונכנס לתוקפו עם תחילת כהונתה של הכנסת ה-16), הצעה להצבעת אי-אמון חייבת לכלול גם הצעה למועמד חלופי להרכבת הממשלה החדשה, מבין חברי הכנסת (למעט ראש הממשלה המכהן). ההצעה חייבת לזכות ברוב מוחלט של 61 חברי-כנסת, ובמקרה כזה חייב נשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה החדשה על המועמד שהוצע.

על-פי החוק מ-2001 יכול ראש הממשלה, בהסכמת נשיא המדינה, לפזר את הכנסת, במצב בו יש בכנסת רוב שלא מאפשר לממשלה לתפקד. החלטה כזו מביאה בהכרח להתפטרות ראש הממשלה (והממשלה כולה) ולעריכת בחירות חדשות. הכנסת רשאית במקרה כזה להציע לנשיא המדינה, בתוך 21 יום, מועמד חלופי לראשות הממשלה מבין חברי הכנסת (למעט ראש הממשלה המתפטר), ובכך לבטל את פיזור הכנסת ולהתחיל בהרכבת ממשלה חדשה.

ראש הממשלה יכול להתפטר גם מבלי לפזר את הכנסת. במקרה כזה יחזור הנשיא ויקיים התייעצויות לבחירת ראש ממשלה חדש מבין חברי הכנסת.

אם ראש הממשלה אינו מסוגל למלא את תפקידיו במשך יותר מ-100 ימים, מופעל ההליך להרכבת ממשלה חדשה כאילו התפטר ראש הממשלה ביום ה-101. אם נפטר ראש הממשלה בטרם נקבע כי הוא בלתי-כשיר, מפעילים את ההליך, כאילו התפטר ביום מותו. במקרה וראש הממשלה מורשע, בפסק דין סופי, בעבירה שיש עמה קלון רואים אותו כאילו התפטר.

ראש הממשלה בפועל

על-פי חוק יסוד: הממשלה (2001), "נפטר ראש הממשלה, נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו או הופסקה כהונתו מחמת עבירה, תקבע הממשלה שר אחר שהוא חבר הכנסת וחבר סיעתו של ראש הממשלה, לכהן כראש הממשלה בפועל עד שתיכון הממשלה החדשה" (עד שנת 1992, הניסוח של חוק יסוד: הממשלה בנושא ראש הממשלה בפועל היה מעט שונה, ועסק רק בפטירה של ראש הממשלה).

חוק יסוד: הממשלה (1968, 1992, 2001[2]) מבחין בין המושג "ממלא מקום" לבין "ראש הממשלה בפועל". ממלא מקום מקבל את מלוא סמכויות ראש הממשלה רק במקרה שנבצר מראש הממשלה לכהן באופן זמני (מחוק יסוד: הממשלה 1992, מוגבל בתקופה של "עד מאה ימים רצופים" ולא תלוי בחזרתו של רה"מ לתפקיד), אם מונה מראש, באופן אוטומטי מכוח החוק. "ראש ממשלה בפועל", אינו מתמנה, אלא בהחלטת ממשלה, "עד שתיכון הממשלה החדשה", ורק לאחר ש"נבצר דרך קבע" מראש הממשלה לכהן בתפקידו (הוכרז כנבצר קבע או חלפו 100 ימים רצופים לנבצרות הזמנית) או אם רה"מ נפטר או חדל להיות רה"מ עקב הרשעה בעבירה שיש עימה קלון. במקרים אלו, רשאית הממשלה להצביע על איזה מחבריה (ממלא מקום ראש הממשלה או שר אחר) ובלבד שיהיה חבר כנסת וחבר סיעתו של רה"מ (רק מחוק יסוד 2001 נדרש מרה"מ בפועל להיות גם חבר סיעתו של רה"מ). סמכויותיו של ראש הממשלה בפועל, (או של ממלא מקום ראש הממשלה בתקופה שראש הממשלה אינו יכול למלא את תפקידו) זהות לאלו של ראש הממשלה, פרט לכך שאינו יכול לפזר את הכנסת.

מאז קום המדינה היו שלושה מקרים בהם נדרש למנות ראש ממשלה בפועל:

  1. יגאל אלון כיהן כראש ממשלה בפועל לאחר מותו של ראש הממשלה לוי אשכול, עד להקמתה של ממשלה בראשות גולדה מאיר.
  2. שמעון פרס היה ראש הממשלה בפועל לאחר רצח יצחק רבין, עד להקמת הממשלה בראשותו.
  3. לאחר השבץ המוחי שבו לקה אריאל שרון עברו סמכויות ראש הממשלה לממלא מקומו אהוד אולמרט, ואחר חלוף מאה ימים, בהתאם לחוק, מינתה אותו הממשלה לראש ממשלה בפועל (אף שנערכו כבר הבחירות לכנסת השבע עשרה ועמדה לקום ממשלה חדשה).

ממלא מקום ראש הממשלה

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – ממלא מקום ראש הממשלה

על פי חוק יסוד: הממשלה (1968, 1992, ו-2001‏[2]), אפשר שאחד מחברי הממשלה שהוא גם חבר הכנסת, יכהן כממלא מקום ראש הממשלה. רק במקרה שנבצר זמנית מראש הממשלה למלא את תפקידו, ממלא מקום ראש הממשלה מחליף אותו לתקופה מוגבלת ועד "100 ימים רצופים". לאחר תקופה זו, רואים את רה"מ כ"נבצר קבע" מלמלא את תפקידו, ואת הממשלה כאילו התפטרה וכממשלת מעבר, דבר המחייב במקרה זה, (או במקרה של פטירתו או הרשעתו בדין של רה"מ), הצבעת ממשלה על אחד משריה (ממלא מקום ראש הממשלה או שר אחר, ובלבד שיהיה גם ח"כ וגם חבר סיעתו של רה"מ) לכהן כראש הממשלה בפועל.

אם לא מכהן ממלא מקום קבוע, רשאית הממשלה למנות את אחד מחבריה שחבר בכנסת למלא את מקומו של ראש הממשלה במקרים אלו לתקופה מוגבלת כאמור. ממלא מקום ראש הממשלה גם מנהל את ישיבות הממשלה כאשר זה נעדר מגבולות המדינה.

ב-4 בינואר 2006 הועברו סמכויות רה"מ אריאל שרון לממלא מקומו, אהוד אולמרט, באופן אוטומטי מכוח החוק, לאחר ששרון הוכרז כ"נבצר זמנית" (הכרזה על "נבצרות קבע" מטעם היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, הייתה גוררת הצבעת ממשלה על מינוי איזה מן השרים כאמור, לראש ממשלה בפועל). ב-14 באפריל 2006, היום ה-101 לאשפוזו של אריאל שרון, הממשלה הצביעה על מינויו של אהוד אולמרט כראש ממשלה בפועל, עד להקמת הממשלה החדשה.[3]

המעון הרשמי

מעון ראש ממשלת ישראל הרשמי הוא בית אגיון, בשכונת רחביה בירושלים.

ראשי ממשלות ישראל

מאז הכרזת העצמאות של מדינת ישראל וכינון מועצת המדינה הזמנית כיהנו בישראל 12 ראשי ממשלה.

מקרא

     מפלגת העבודה הישראלית (מפא"י, המערך הראשון, המערך השני, ישראל אחת)
     הליכוד
     קדימה

מספר דיוקן ראש הממשלה תקופת כהונה מפלגה סיבת סיום כהונה אירועים עיקריים שנות חיים
מס"ד ממשלה התחלה סיום
1 0, 1, 2, 3, 4 Ben-Gurion.jpg דוד בן-גוריון 14 במאי
1948
26 בינואר
1954
מפא"י התפטר 1948 הכרזה על הקמת מדינת ישראל
1949 הסכמי רודוס מסיימים רשמית את מלחמת העצמאות
16 באוקטובר 18861 בדצמבר 1973
2 5, 6 Moshe Sharett (1948).jpg משה שרת 26 בינואר
1954
3 בנובמבר
1955
מפא"י התפטר 1954 פיגוע ירי קשה במעלה עקרבים שבנגב מזעזע את המדינה
1954 "העסק הביש" – פעולת חבלה כושלת של ישראל במצרים
15 באוקטובר 18947 ביולי 1965
(1) 7, 8, 9, 10 Ben Gurion 1959.jpg דוד בן-גוריון 3 בנובמבר
1955
26 ביוני
1963
מפא"י התפטר 1956 ישראל יוצאת למלחמת סיני בשת"פ עם בריטניה וצרפת
1961 אייכמן נתפס על ידי המוסד ונשפט בישראל
16 באוקטובר 1886 – 1 בדצמבר 1973
3 11, 12, 13 Levi Eshkol.jpg לוי אשכול 26 ביוני
1963
26 בפברואר
1969
מפא"י, מפא"י (המערך הראשון), העבודה (המערך) נפטר 1964 נחנך המוביל הארצי
1967 מלחמת ששת הימים
25 באוקטובר 1895 – 26 בפברואר 1969
רה"מ בפועל 13 Hare Majesteit ontvangt Allon op Huis ten Bosch (928-2632).A.jpg יגאל אלון 26 בפברואר
1969
17 במרץ 1969 העבודה (המערך) מינוי גולדה מאיר 10 באוקטובר 191829 בפברואר 1980
4 14, 15, 16 גולדה מאיר 17 במרץ
1969
3 ביוני
1974
העבודה (המערך) התפטרה 1969 מלחמת ההתשה
1972 מחאת הפנתרים השחורים
1973 מלחמת יום הכיפורים
1974 אסון מעלות
3 במאי 18988 בדצמבר 1978
5 17 Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (11).jpg יצחק רבין 3 ביוני
1974
20 ביוני
1977
העבודה (המערך) הבחירות לכנסת התשיעית (הוקדמו) 1976 מבצע אנטבה 1 במרץ 19224 בנובמבר 1995
6 18, 19 Menachem Begin 2.jpg מנחם בגין 20 ביוני
1977
10 באוקטובר
1983
תנועת החרות (הליכוד) התפטר בנייה מסיבית של התנחלויות 1977 פרויקט שיקום שכונות
1979 נחתם הסכם השלום עם מצרים
1981 הפצצת הכור העיראקי
1981 חוק רמת הגולן
1982 מלחמת לבנון הראשונה
16 באוגוסט 19139 במרץ 1992
7 20 Yitzhak Shamir 1988.jpg יצחק שמיר 10 באוקטובר
1983
13 בספטמבר
1984
תנועת החרות (הליכוד) הבחירות לכנסת האחת עשרה (הוקדמו) 15 באוקטובר 191530 ביוני 2012
8 21 Shimon peres wjc 90126.jpg שמעון פרס 13 בספטמבר
1984
20 באוקטובר
1986
העבודה (המערך) הסכם הרוטציה בינו לבין יצחק שמיר 1985 מונהגת תוכנית הייצוב הכלכלית לבלימת האינפלציה 2 באוגוסט 1923 – 28 בספטמבר 2016
(7) 22, 23, 24 Yitzhak Shamir 1988.jpg יצחק שמיר 20 באוקטובר
1986
13 ביולי
1992
תנועת החרות (הליכוד), הליכוד הבחירות לכנסת השלוש עשרה (הוקדמו) 1987 פורצת האינתיפדה הראשונה
1991 ועידת מדריד
1991 מלחמת המפרץ, שבה נורו טילים מעיראק לישראל
15 באוקטובר 1915 – 30 ביוני 2012
(5) 25 Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (11).jpg יצחק רבין 13 ביולי
1992
4 בנובמבר
1995
העבודה נרצח 1993 הסכמי אוסלו
1994 תחילת גל פיגועים ברחבי מדינת ישראל
1994 הסכם השלום עם ירדן
1 במרץ 1922 – 4 בנובמבר 1995
רה"מ בפועל 25 Shimon peres wjc 90126.jpg שמעון פרס 5 בנובמבר
1995
18 ביוני
1996
העבודה הבחירות לכנסת הארבע עשרה ולראשות הממשלה (הוקדמו) 1996 מבצע ענבי זעם כנגד חזבאללה
1996 חיסול יחיא עייש מצית גל טרור במרכזי הערים בישראל
2 באוגוסט 1923 – 28 בספטמבר 2016
(8) 26
9 27 Portrait of Benjamin Netanyahu.jpg בנימין נתניהו 18 ביוני
1996
6 ביולי
1999
הליכוד (הליכוד-גשר-צומת) הבחירות לכנסת החמש עשרה ולראשות הממשלה (הוקדמו) 1996 מהומות מנהרת הכותל
1997 הסכם חברון
1997 אסון המסוקים
1998 הסכם ואי
21 באוקטובר 1949
10 28 Ehud Barak official.jpg אהוד ברק 6 ביולי
1999
7 במרץ
2001
העבודה (ישראל אחת) התפטר (הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה - 2001) 2000 נסיגת צה"ל מדרום לבנון
2000 ועידת קמפ דייוויד
2000 פורצת האינתיפאדה השנייה
12 בפברואר 1942
11 29, 30 Ariel Sharon 2001.jpg אריאל שרון 7 במרץ
2001
4 בינואר
2006
הליכוד, קדימה לקה באירוע מוחי משמעותי; סמכויות ראשות הממשלה הועברו לממלא מקומו אהוד אולמרט ב-4 בינואר 2006 2002 מבצע חומת מגן
2002 התחלת בנייתה של גדר ההפרדה
2005 תוכנית ההתנתקות
26 בפברואר 192811 בינואר 2014
רה"מ בפועל 30 Ehud Olmert 2006May23.jpg אהוד אולמרט (4 בינואר 2006)
14 באפריל 2006
31 במרץ 2009 קדימה התפטר 2006 מלחמת לבנון השנייה
2007 ועידת אנאפוליס
2008–2009 מבצע עופרת יצוקה
30 בספטמבר 1945
12 31
(9) 32, 33, 34 Portrait of Benjamin Netanyahu.jpg בנימין נתניהו 31 במרץ
2009
מכהן הליכוד (הליכוד-אח"י), הליכוד (הליכוד - ישראל ביתנו), הליכוד
2011 המחאה החברתית
2011 עסקת שליט
2012 מבצע עמוד ענן
2014 מבצע צוק איתן
21 באוקטובר 1949

זמני כהונה בשנים

דרוג ראש הממשלה תקופה כראש ממשלה כהונות הערות
1 דוד בן-גוריון 13 שנים ו-127 ימים כהונה ראשונה: 5 שנים ו-256 ימים
כהונה שנייה: 7 שנים ו-235 ימים
2 בנימין נתניהו 13 שנים ו-11 ימים כהונה ראשונה: 3 שנים ו-17 ימים
כהונה שנייה: 9 שנים ו-359 ימים - התקופה הרציפה הארוכה ביותר מכל ראשי הממשלה
מכהן כעת, החישוב עד לתאריך של היום
רענון
3 יצחק שמיר 6 שנים ו-241 ימים כהונה ראשונה: 339 ימים
כהונה שנייה: 5 שנים ו-267 ימים
4 יצחק רבין 6 שנים ו-130 ימים כהונה ראשונה: 3 שנים ו-17 ימים
כהונה שנייה: 3 שנים ו-113 ימים
5 מנחם בגין 6 שנים ו-112 ימים כהונה אחת: 6 שנים ו-112 ימים
6 לוי אשכול 5 שנים ו-245 ימים כהונה אחת: 5 שנים ו-245 ימים
7 גולדה מאיר 5 שנים ו-78 ימים כהונה אחת: 5 שנים ו-78 ימים
8 אריאל שרון 5 שנים ו-38 ימים כהונה אחת: 5 שנים ו-38 ימים כולל תקופה של 100 ימים שבה נבצר ממנו למלא את תפקידו, וסמכויותיו הועברו לממלא מקומו
9 אהוד אולמרט 2 שנים ו-351 ימים כהונה אחת: 2 שנים ו-351 ימים בנוסף, כיהן גם 100 ימים כממלא מקום ראש הממשלה המחזיק בפועל בסמכויות ראש הממשלה
10 שמעון פרס 2 שנים ו-262 ימים כהונה ראשונה: 2 שנים ו-36 ימים
כהונה שנייה: 226 ימים
11 משה שרת 1 שנה ו-281 ימים כהונה אחת: 1 שנה ו-281 ימים
12 אהוד ברק 1 שנה ו-244 ימים כהונה אחת: 1 שנה ו-244 ימים

בנוסף כיהן יגאל אלון כראש הממשלה בפועל במשך 19 ימים.

דגלו הרשמי של ראש הממשלה[4]

סיום תפקידם של ראשי הממשלה בישראל

אף אחד מראשי הממשלות שכיהנו בישראל לא סיים את תפקידו במועד שנקבע מראש לפי החוק.
דוד בן-גוריון (פעמיים), משה שרת, גולדה מאיר, מנחם בגין, אהוד ברק ואהוד אולמרט התפטרו, לוי אשכול נפטר טרם סיום כהונתו, אריאל שרון חלה במהלך כהונתו, תקופת הכהונה של ממשלת יצחק שמיר קוצרה בשנת 1992 משום שהכנסת החליטה על הקדמת הבחירות, שמעון פרס כיהן בממשלת הרוטציה והעביר את התפקיד ליצחק שמיר בקדנציה הראשונה, והקדים את הבחירות בקדנציה השנייה, בנימין נתניהו סיים תפקידו מוקדם מהמתוכנן לאחר החלטת הכנסת על הקדמת הבחירות ויצחק רבין הקדים את הבחירות בקדנציה הראשונה ונרצח כשנה לפני סיום תקופת כהונתו השנייה.

היחידה שכיהנה קדנציה מלאה של הכנסת כראש ממשלה, הייתה גולדה מאיר, שכיהנה כראש הממשלה כל ימי הכנסת השביעית (אמנם מאיר לא כיהנה כראש ממשלה אלא רק כ-5 שנים: בשלהי הכנסת השישית, כל ימי הכנסת השביעית ובראשית הכנסת השמינית, אולם היא היחידה שצלחה קדנציה שלמה כראש ממשלה - קדנציה שאף הוארכה בחודשיים בשל מלחמת יום הכיפורים). מאיר סיימה את תפקידה כראש ממשלה רק לאחר שהתפטרה בקדנציה לאחר מכן.

דוד בן-גוריון כיהן כראש ממשלה במשך כל כהונות הכנסת הראשונה, השלישית והרביעית, אך כנסות אלה לא השלימו את תקופת כהונתן והבחירות לכנסת הבאה הוקדמו. כך גם כיהן מנחם בגין במשך כל כהונת הכנסת התשיעית, יצחק שמיר בכנסת השתים עשרה, בנימין נתניהו בכנסת הארבע עשרה, בכנסת השמונה עשרה ובכנסת התשע עשרה ואהוד אולמרט בכנסת השבע עשרה, שכולן סיימו את כהונתן לפני המועד הקבוע בחוק.

ראו גם

לקריאה נוספת

  • אילן בן עמי, האישה שאיתו: חייהן הפרטיים והציבוריים של נשות ראשי הממשלה בישראל, תל אביב: הוצאת מטר, 2010.[5]
  • אהוד פוקס, נפילים או נפלים: מבחנים בקבלת החלטות לראשי ממשלות ישראל מ-1948 ועד 2008, תל אביב: הוצאת סער, 2008.
  • תומר לוטן ושי בירן, מקורות הכוח והסמכות של ראשי ממשלה בישראל, ‫עבודת גמר בתוכנית המנהלים למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב‬, 2009‬

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


תבנית:+