ברכת קדושת השם

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ברכת הקל הקדוש או קדושת השם היא הברכה השלישית בתפילת העמידה, אחת משלוש ברכות השבח שבתחילת תפילת העמידה ועניינה האדרת קדושת ה' והמלכתו. הברכה נאמרת לאחר ברכת מחיה המתים ולפני ברכת חונן הדעת. בחזרת הש"ץ מברכים ברכה זו לאחר אמירת קדושה.

נוסח הברכה

אַתָּה קָדוֹש וְשִׁמְךָ קָדוֹש, וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה,
(יש מוסיפים: כִּי קֵל מֶלֶךְ גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ אָתָּה).
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הָקֵל הַקָּדוֹשׁ.

שינויים

עשרת ימי תשובה

בעשרת ימי תשובה משנים את חתימת הברכה מ"הקל הקדוש" ל"המלך הקדוש". אם שכח, כל עוד לא תיקן את עצמו תוך כדי אמירת הברכה, יחזור לראש תפילת העמידה ויתחיל אותה מההתחלה.

בראש השנה ויום כיפור אומרים גרסה מורחבת של הברכה, לאור משמעותם של ימים אלה.

לפני חתימת הברכה אומרים נוסח זה:

נוסח אשכנז:

ובכן, תן פחדך ה' אלד'ינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת,
וייראוך כל המעשים,
וישתחוו לפניך כל הברואים,
ויעשו כלם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם.
כמו שידענו ה' אלד'ינו שהשלטון לפניך,
עז בידך וגבורה בימינך,
ושמך נורא על כל מה שבראת.
ובכן, תן כבוד ה' לעמך, תהלה ליראיך ותקוה (טובה)[1] לדורשיך, ופתחון פה למיחלים לך.
שמחה לארצך, וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך.
ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו.
ובכן,[2] צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברנה יגילו.
ועולתה תקפץ פיה, וכל הרשעה כלה כעשן תכלה,
כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
ותמלוך אתה הוא ה' לבדך על כל מעשיך.
בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קדשך.
ככתוב בדברי קדשך ימלוך ה' לעולם אלד'יך ציון לדור ודור הללויה.
קדוש אתה ונורא שמך ואין אלו-ה מבלעדיך.
ככתוב ויגבה ה' צבא-ות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה.
ברוך אתה ה' המלך הקדוש.

נוסח הספרדים:

לדור ודור המליכו לקל כי הוא לבדו מרום וקדוש.
ובכן, יתקדש שמך ה' אלד'ינו על ישראל עמך.
ובכן, תן פחדך ה' אלד'ינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת,
וייראוך כל המעשים,
וישתחוו לפניך כל הברואים,
ויעשו כלם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם.
שידענו ה' אלד'ינו שהשלטון לפניך,
עוז בידך וגבורה בימינך,
ושמך נורא על כל מה שבראת.
ובכן, תן כבוד לעמך, תהלה ליראיך ותקוה טובה לדורשיך, ופתחון פה למיחלים לך.
שמחה לארצך, ששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך.
ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו.
ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברנה יגילו.
ועולתה תקפוץ פיה, והרשעה כלה בעשן תכלה,
כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
ותמלוך אתה הוא ה' אלד'ינו מהרה על כל מעשיך.
בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר מקדשך.
ככתוב בדברי קדשך ימלוך ה' לעולם אלד'יך ציון לדור ודור הללויה.
קדוש אתה ונורא שמך ואין אלו-ה מבלעדיך.
ככתוב ויגבה ה' צבא-ות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה.
ברוך אתה ה' המלך הקדוש.

נוסח תימן בלדי:[3]

וּבְכֵן, יִתְקַדַּשׁ שִׁמְךָ ה' אֱלֹקֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ.
וּבְכֵן, תֵּן פַּחְדְּךָ ה' אֱלֹקֵינוּ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ, וְאֵימָתְךָ עַל כָּל מַה שֶׁבָּרָאתָ.
וְיִירָאוּךָ כָּל הַמַּעֲשִׂים, וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ כָּל הַבְּרוּאִים,
וְיֵעָשׂוּ כֻּלָּם אֲגֻדָּה אַחַת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנָךְ בְּלֵבָב שָׁלֵם.
כּמוֹ שֶיָּדַעְנוּ ה' אֱלֹקֵינוּ שְהַשִּלְטוֹן מִלְּפָנֶיךָ, עֹז בְּיָדָך, וּגְבוּרָה בִּימִינָךְ.
וּשְׁמָךְ נוֹרָא עַל כָּל מַה שֶׁבָּרָאתָ:
וּבְכֵן, תֵּן כָּבוֹד לְעַמֶּךָ, תְּהִלָּה לִירֵאֶיךָ, תִּקְוָה לְדוֹרְשֶׁיךָ, פִּתְחוֹן פֶּה לַמְיַחֲלִים לָךְ.
שִׂמְחָה לְאַרְצָךְ, שָׂשׂוֹן לְעִירָךְ, צְמִיחוּת קֶרֶן לְדָוִד עַבְדָּךְ.
וַעֲרִיכַת נֵר לְבֶן יִשַׁי מְשִׁיחָךְ.
וְאָז צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ, וִישָׁרִים יַעֲלוֹזוּ, וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ, וְעוֹלָתָה תִּקְפָּץ פִּיהָ.
וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כֶּעָשָׁן תִּכְלֶה כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ,
וּמַלְכוּת הָעַלִּיזָה מְהֵרָה תַּעֲקוֹר וְתִשְׁבּוֹר.
וְתִמְלוֹך אַתָּה הוּא ה' אֱלֹקֵינוּ מְהֵרָה עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ בִּירוּשָׁלַיִם עִירָךְ ,וּבְהַר צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדָךְ. וְנֶגֶד זְקֵנֶיךָ כָּבוֹד.
כַּכָּתוּב, וְחָפְרָה הַלְּבָנָה וּבוֹשָׁה הַחַמָּה, כִּי מָלַך ה' צְבָא-וֹת בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלַים וְנֶגֶד זְקֵנָיו כָּבוֹד.
וְנֶאֱמָר, ה' יִמְלֹךְ לְעֹלָם וָעֶד.
וְנֶאֱמָר, וַיִּגְבַּהּ ה' צְבָא-וֹת בַּמִּשְׁפָּט, וְהָקֵל הַקָּדוֹש נִקְדָּשׁ בִּצְדָקָה.
בָּרוּך אַתָּה ה' הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ.

שינוי בחזרת הש"ץ

לפי נוסח אשכנז ונוסח תימן, בחזרת הש"ץ מחליפים את נוסח אתה קדוש בנוסח זה בכל התפילות:

לְדוֹר וָדוֹר נַגִיד גָּדְלֶךָ וּלְנֵצַח נְצָחִים קְדֻשָּׁתְךָ נַקְדִּישׁ,
וְשִׁבְחֲךָ (נוסח תימן בלדי: שְׁבָחָךְ הֳ') אֱלֹקֵינוּ מִפִּינוּ לֹא יָמוּש לְעוֹלָם וָעֶד[4].
כִּי קֵל מֶלֶךְ גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ אָתָּה.
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הָקֵל הַקָּדוֹשׁ.

לפי נוסח ספרד יש מנהגים שונים: בהרבה קהילות, אומרים נוסח זה רק בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף,[5] בסידור אדמו"ר הזקן הוא לא מופיע אפילו במוסף,[6] ובחסידות דושינסקיא אומרים אותו בחזרת הש"ץ של כל התפילות.[7]

בנוסח איטליה אומרים את הנוסח הנ"ל בימים נוראים, בין בתפילת לחש ובין בחזרת הש"ץ.[8] בשאר ימות השנה אומרים נוסח קצת שונה (בין התפילת הלחש ובין בחזרת הש"ץ):[9]

לְדוֹר וָדוֹר נַמְלִיךְ לָקֵל כִּי הוּא לְבַדוֹ מָרוֹם וְקָדוֹשׁ
וְשִׁבְחֲךָ אֱ-לֹקֵינוּ מִפִּינוּ לֹא יָמוּש לְעוֹלָם וָעֶד
כִּי קֵל מֶלֶךְ גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ אָתָּה.
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הָקֵל הַקָּדוֹשׁ.

בנוסח פרובאנס אומרים בין בלחש ובין בחזרת הש"ץ איזהו נוסח של לדור ודור, ויש שינויי נוסחאות בין הסידורים.[10]

גם בנוסח זה משנים בעשרת ימי תשובה את חתימת הברכה ל"המלך הקדוש".

הערות שוליים

  1. מלה זו לא מופיעה בסידורי אשכנז הישנים. בהרבה קהילות, התחילו בשנים האחרונות להוסיף אותה, אבל יש עדיין קהילות שלא אומרים אותה.
  2. יש גורסים: ואז.
  3. למנהג תימן אומרים את הנוסח המורחב בכל תפילות עשרת ימי תשובה. עיין תכלאל תורת אבות, חלק ראשון (ימות השנה), בני ברק תשנ"ו, עמ' לח.
  4. בנוסח תימן בלדי לא אומרים 2 תיבות "לעולם ועד"
  5. כך מופיע בסידור רינת ישראל, נוסח ספרד, ירושלים תשע"ז, עמ' 367.
  6. סדור תהלת השם, ברוקלין תש"נ, עמ' 194.
  7. סידור מהרי"ץ, ירושלים תשנ"א.
  8. הלל משה סרמוניטה ואנג'לו מרדכי פיאטילי, מחזור לראש השנה כמנהג בני רומה, ירושלים תשע"ה, עמ' כה.
  9. הלל משה סרמוניטה ואנג'לו מרדכי פיאטילי, סדר תפלות כמנהג בני רומה, ירושלים תשע"ד, עמ' לה
  10. עיין לדומגא סדר התמיד, אויגנייון תקכ"ז, דף כד ע"א, וסדר לימים נוראים כמנהג ק"ק קארפינטראץ אמשטרדם רע"א, דף לא ע"א.


הבהרה: המידע במכלול נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0