ביטול איסור לכתחילה

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ביטול איסור לכתחילה
(מקורות עיקריים)
משנה משנה, מסכת תרומות, פרק ה', משנה ט'
תלמוד בבלי מסכת חולין, דף צ"ח, עמוד ב'
תלמוד ירושלמי תלמוד ירושלמי, מסכת תרומות, פרק ה', הלכה ג'
משנה תורה לרמב"ם ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק טו, הלכה כה
שולחן ערוך יורה דעה, סימן צט, סעיף ה
ספרות הלכתית נוספת תרומת הדשן, סימן קעא

בתחום של תערובת איסור והיתר בהלכה היהודית, ישנו כלל לפיו אין מבטלים איסורים לכתחילה; כלומר, אסור להוסיף באופן מכוון חתיכת דבר אסור לתוך תערובת גדולה של היתר (לדוגמה: מעט בשר חזיר לתוך כמות גדולה של תבשיל כשר) במטרה שיתבטל החלק המועט האסור בחלק המרובה הכשר, על פי דין של ביטול ברוב, שפועל במקרה רגיל של תערובת איסור והיתר. במקרה ואדם עבר על איסור זה וביטל איסור בתערובת היתר, חז"ל קנסו אותו ואסרו לאכול את כל התערובת, כלומר אפילו כמות מועטה של דבר אסור מונעת את השימוש בחלק ההיתר המרובה עקב גזירה זו.

מקור הלכתי

במשנה נכתב: "...סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה, ואחר כן נפלו שם חולין, אם שוגג - מותר, ואם מזיד - אסור" (מסכת תרומות, פרק ה', ט').

בקרב הראשונים ישנה מחלוקת האם איסור ביטול לכתחילה הוא מן התורה, וחכמים הוסיפו וקנסו את המבטל בכך שתבשילו יאסר באכילה (בעוד שמדין התורה אף שפעולה זו אסורה, לאחר שנעשתה הפעולה האסורה האיסור מתבטל) (דעת הרמב"ם, הראב"ד, רש"י ואחרים), או שהמקור לכל דין זה הוא רק גזרה של חז"ל (התוספות, הרשב"א והר"ן).

פרטי דינים

כאשר אדם מבטל מאכל אסור, אך כוונתו העיקרית בפעולה זו היא לדבר אחר, והוא לא מתכוון ליהנות מהאיסור - מותר לאכול את התערובת. לדוגמה: מותר לטחון חיטה וליצור קמח, על אף שסביר שתהיינה תולעים בין החיטים (שאינן כשרות לאכילה). הסיבה לכך היא שהכוונה העיקרית בטחינה איננה ביטול התולעים ברוב החיטים, אלא ייצור קמח.

איסור זה של ביטול איסור לכתחילה חל רק כאשר מנסים לבטל את האיסור המועט בתוך כמות רבה של היתר, אולם מותר במגבלות שונות להשתמש באיסור לצורך פעולה כל שהיא בהיתר, כאשר האיסור וההיתר אינם מתערבבים (היתר פעולה זו תלוי גם בדין "זה וזה גורם").

באיסור מדרבנן חלוקות הדעות. דעת הרמב"ם והשולחן ערוך היא שאף על פי שאסור לערבב איסור דרבנן בתוך היתר, אם האיסור כבר התערבב מותר יהיה להוסיף עליו היתר עד שיתבטל[1].

אקטואליה

בתעשיית המזון יש צורך בשימוש בחומרי גלם שלדעת חלק מהפוסקים אינם כשרים (לדוגמה: ג'לטין מבהמה), ושאלת ביטול החומרים ברוב עולה רבות בוועדות הכשרות. רק בצרוף של סיבות נוספות להקל מתירים את ביטול אותם חומרים.

קישורים חיצוניים

ערך: אין מבטלין אסור לכתחילה במקרופדיה תלמודית באתר ויקישיבה.

הערות שוליים

  1. רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות, פרק טו הלכות כה-כז; שולחן ערוך יורה דעה סימן צט סעיפים ה - ו


First page of the first tractate of the Talmud (Daf Beis of Maseches Brachos).jpg ערך זה הוא קצרמר בנושא הלכה. אתם מוזמנים לתרום למכלול ולהרחיב אותו.

מודעה רבה: המכלול נועד לעיון בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית כלל.