רבי מנחם מנדל מקוצק

מתוך המכלול
(הופנה מהדף הרבי מקוצק)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סמל.PNG חסר בערך זה אספקלריה תורנית. הסיבה לכך: כתוב בנוסח לא ראוי בלי שום טיפת כבוד לחסידות ולאדמו"רים.
ניתן להיעזר בשכתוב ערך זה במדריך לעריכה באספקלריה תורנית. נא להמתין לשלב הסינון השני. אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
האדמו"ר מקוצק
רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק
מקום לידה גוריי
מקום קבורה קוצק
חסידות קוצק
מקום מגורים טומשוב, קוצק
מקום פעילות פולין
מספר בשושלת 1
הבא בנו רבי דוד מורגנשטרן
רבותיו רבי יעקב יצחק מפשיסחה
רבי שמחה בונים מפשיסחה
חיבוריו ראו בהמשך
אב רבי יהודה לייבוש מורגנשטרן
ילדים רבי דוד מורגנשטרן מקוצק
רבי בנימין מורגנשטרן
רבי משה ירוחם מורגנשטרן
מרת שרה צינא בורנשטיין
מרת ברכה רפופורט
הקבר הגדול של: רבי מנחם מנדל (מצבה שלישית משמאל), שנים מבניו - רבי דוד (משמאל לו) ורבי בנימין (מימין לו), נכדו רבי יעקב יושע (מצבה ראשונה משמאל) וחתנו רבי דוב זאב (מצבה ראשונה מימין) בבית הקברות היהודי בקוצק

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוֹצק (ה'תקמ"ז - כ"ב בשבט ה'תרי"ט) היה מייסדה של חסידות קוצק, ואחד המיוחדים באדמו"רי החסידות, אחד ויחיד מענקי הדורות, התפרסם בחריפותו, בחדות אמרותיו, ובהנהגתו התקיפה נודע בכינוי 'השרף', על שום פרישותו וקדושתו מן החומריות שהיו מן המפורסמות..

קורות חייו

נולד בגוריי שבמחוז לובלין שבפולין. אביו, רבי יהודה לייבוש היה מתנגד. סבו של רבי לייבוש מאמו היה רבי דוד היילפרין מברוד, תלמידו של הבעש"ט. בצעירותו נשלח לזמושץ', לישיבתו של רבי יוסף הוכגלרנטר. התבלט כבא אז בגדלותו בשקידת התורה ובלמדנותו המופלגת וכונה העילוי מגוריי, בגיל עשרים (תקס"ז) התחתן עם גליקל, בת אייזיק ניי, מנכבדי טומשוב. חותנו הבטיח למנחם מנדל מזונות לכל ימי חייו, והוא עבר להתגורר בטומשוב.

לאחר נישואיו הלך ללמוד בבית מדרשו של החוזה מלובלין. בהמשך התקשר לתלמידו של החוזה, רבי יעקב יצחק מפשיסחה (היהודי הקדוש), מייסד חסידות פשיסחה. לאחר פטירת היהודי הקדוש היה לתלמיד בולט של ממלא-מקומו, רבי שמחה בונים מפשיסחה.

ב-ה'תקפ"ז נפטר רבי שמחה בונים ורוב חסידיו בחרו ברבי מנחם מנדל למנהיגם. תחילה התיישבו רבי מנחם מנדל וחסידיו בעיירה טומשוב, אולם בהמשך, בעקבות חילוקי דעות ומנהגים עם תושבי העיירה, עברו לקוצק.

ב-ה'תק"ץ תמך במרד הפולני יחד עם רבי יצחק מאיר אלתר. עקב כך נאלץ לברוח לברודי שהייתה תחת שלטון אוסטריה. בהמשך הצליח לחזור לקוצק.

בליל שבת פרשת תולדות תקצ"ט התעלף רבי מנחם מנדל במשך ה"טיש", ומאז היה חולה במשך תשעה חדשים. בסוכות ת"ר כבר החלים וחזר לערוך טישים[1].

אחר סוכות ה'ת"ר, אחר תקופת מתיחות קצרה, עזב תלמידו הבולט, רבי מרדכי יוסף ליינר (האדמו"ר מאיזביצה) את החצר עם רבים מן החסידים והפך להיות אדמו"ר עצמאי. קיימות מספר השערות לסיבת עזיבתו את חצר קוצק. לפי הגרסה העיקרית הדבר נובע ממחלוקת על אודות היחס הראוי כלפי המוני החסידים שהחלו לגדוש את קוצק ומרביתם הסתופפו גם בצילו של רבי מרדכי יוסף. האחרון סבר כי יש לקרבם ולא לנהוג בתובענות מקצינה שתותיר רק את יחידי הסגולה. עם הזמן התפתחה 'אדמו"רות' סביבו, למורת רוחו של הרבי מקוצק[2].

בעקבות עזיבת הרבי מאיזביצה הפסיק הרבי מקוצק כמעט לחלוטין את הקשר עם חסידיו, והסתגר בחדרו במשך 20 שנה עד לפטירתו. בשנים אלה כמעט שלא יצא מביתו ורק מקורבים מעטים הורשו להיכנס אל חדרו. למרות זאת, המשיכו חסידים רבים להגיע לקוצק.

רבי מנחם מנדל נפטר בכ"ב בשבט ה'תרי"ט ונטמן בקוצק. לפני מותו אמר: "כל מי שיניח את ראשו בתורה, הנני ערב בעדו שיהיה ממנו בזה ובבא"[3]. בהלווייתו הספידו אותו תלמידו הקרוב רבי יצחק מאיר אלתר בשבע מילות הפסוק "הצדיק אבד ואין איש שם על לב" (ישעיהו נ"ז, א). אחר פטירתו קיבלו רוב החסידים ובהם בניו וחתנו את הנהגתו של רבי יצחק מאיר, ומיעוטם נשארו בקוצק אצל בנו רבי דוד.

תורתו

הרבי מקוצק לא השאיר אחריו כתבים, מלבד מכתב אחד קצר לרבי יצחק מאיר אלתר משנת תקפ"ח[4]. על פי המקובל, לפני מותו ציווה לשרוף את כל כתביו. נכדו, רבי ישראל מפילוב, הסביר שאביו וסבו לא השאירו אחריהם חידושים כיון שאת כל כוחם שיקעו בהעמדת תלמידים[5]. ש"י עגנון כתב[6]: "סיפר לי הרב ר' חנוך בורנשטיין, רב אחד בא אצל זקנו הגאון אגלי טל חתנו של הרב ר' מנחם מקוצק ואמר לו שהוא מחבר ספר על קוצק וביקש ממנו שיספר לו קצת דברים על קוצק. גער בו אותו גאון, אמר, מקוצק נשתיירו ספרים חיים, ולא נענה לו".

למרות זאת, במשך השנים יצאו ספרים רבים המלקטים את אמרותיו על פי עדות שומעיהם. בספר "שם משמואל", שחיבר האדמו"ר השני לשושלת סוכוטשוב רבי שמואל בורנשטיין, נכדו של הרבי מקוצק, משוקעים רבות מאמרותיו של הרבי, והוא מהווה מקור מהימן. אמרות נוספות מובאות בספר "שפת אמת" ובספרי חסידות נוספים שיצאו לאור אחר פטירת הרבי מקוצק. הספר הראשון שיצא וכולל אמרות רבות הוא "אוהל תורה", שנדפס בלובלין בשנת ה'תרס"ט על ידי רבי ישראל ארטן, הספר אהל תורה נכתב על ידי ר' אליעזר ציגלמן, החסיד ר' ישראל ארטן ליקט את 'אמת ואמונה' וקיבל את ברכתו של האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור. ר' ישראל ארטן עוד הכיר חסידי קאצק והוא נחשב למקור מוסמך.

הגותו

החיים בקוצק התנהלו בשיתופיות ובעוני רב מתוך עיקרון.

תפיסתו של ר' מנחם מנדל הייתה טוטאלית וקיצונית; הוא שנא את הבינוניות, כאמרתו "רק סוסים הולכים באמצע הרחוב, בני אדם הולכים בקצוות", ותבע מחסידיו לבקש את האמת באופן חסר פשרות, אף מתוך התנגשות עם החברה הסובבת. אימרה נוספת המשקפת גישה זו; "מה לי עם כל אלפי החסידים, די לי בשלוש מאות צעירים שיחבשו עלה כרוב לראשם ויחגרו חבל פשוט למתנם, יעלו עמי על הגגות, ונצעקה יחדיו, ה' הוא האלוקים".

גישתו הייתה חריגה בקרב החסידים. בעוד שרוב מובילי החסידות הדגישו את אהבת ישראל, את החדווה והשמחה ואת מידת הרחמים, הרי שהאדמו"ר ר' מנחם מנדל שם דגש על קונפליקט שעל האדם לקיים עם עצמו במטרה להגיע לחקר האמת, ועל ישרות פנימית נוקבת עד עמקי נפשו של האדם ללא כל זיוף בעבודת ה'.

הרבי מקוצק עצמו הטיל מרות בתלמידיו, ולא היסס לבקר את עצמו ואת האחרים באופן נוקב וחריף. הוא קבע רף גבוה של תלמיד חכם בתורה כדי ללמוד בקוצק; כך, למשל, מי שלא העלה סברא במשך שלושה ימים הוצא מבית המדרש. הוא מיעט להיפגש עם חסידיו, עוד לפני תקופת ההתבודדות הארוכה שגזר על עצמו לאחר מכן, וזילזל בציפיות שיהיה אדמו"ר ככל האדמו"רים (עושה נסים וכו'). אימרתו הידועה בנושא, "אותות ומופתים - באדמת בני חם" (כלומר לא בבית מדרשינו). וכן כשבאו לספר לו על אדמו"ר מפורסם שמרעיש במופתיו אמר נראה אותו הופך יהודי פחות טוב ליותר טוב. כצפוי, גישתו עוררה כעס הן בקרב המתנגדים והן בקרב החסידות הממוסדת יותר (וגם התעניינות שנגמרה באכזבה מטעם קבוצות משכילים, שציפו, לנוכח מקוריותו ועמקותו, לאפיקורס חדש). בתקופת השיא כללה חסידות קוצק כמה אלפי חסידים.

תלמידיו

לרבי מקוצק היו תלמידים רבים. לפי רבי אהרן וַלדן (וואלדען), היו לו אלפי חסידים ובתוכם רבים מרבני פולין[7]. יהודה ליב לוין מונה בספרו שישים תלמידים עיקריים[8]. עם תלמידיו החשובים נמנים:

משפחתו

מאשתו הראשונה גליקל ניי:

 • רבי דוד מורגנשטרן, האדמו"ר השני מקוצק

מאשתו השנייה חיה, בתו של הרב משה ליפשיץ "חלפן" (חותנו של החידושי הרי"ם):

 • הרב בנימין מורגנשטרן. חתנו של בן דודו רבי אברהם מרדכי אלטר
 • הרב משה ירוחם מורגנשטרן
 • שרה צינה, אשתו של רבי אברהם בורנשטיין, האדמו"ר מסוכטשוב, בעל האבני נזר ואגלי טל.
 • ברכה, אשתו של הרב דב זאב הכהן רפפורט, רבה של קוצק

לקריאה נוספת

 • יהודה אריה לייב לוין, בית קוצק, מהדורה מורחבת, ירושלים, מוסד הרי"ם לוין, תש"נ
 • משה בצלאל אלטר, עמוד האמת, תל אביב תש"ס.
 • משה שנפלד, אמת מקאצק תצמח, בני ברק תשכ"א.
 • פנחס זליג גליקסמן, דער קאצקער רבי, פיטרקוב תרח"צ (ביידיש)
 • אוהל תורה, ליקוט מאמרותיו, לובלין תרס"ט.
 • ישראל יעקב ארטן, אמת ואמונה - דברי תורה, ירושלים תשכ"ט.
 • שאול מייזליש (עורך), אין שלם מלב שבור - אמרות הרבי מקוצק, תל אביב.
 • להבות קודש - על התורה, נ"ך, מועדים, ליקוטים וחידושים על הש"ס, מוסד הרי"מ לוין, ירושלים תש"ם.
 • מאיר אוריין, סנה בוער בקוצק - נתיאליהו כי טובב חייו של רבי מנדל, ירושלים תש"מ.
 • שמחה רז, כוכב השחר - אמרות רבי מנחם מנדל מקוצק, ירושלים תשמ"ח.
 • יעקב לוינגר, "אמרות אותנטיות של הרבי מקוצק", תרביץ נה (תשמ"ו), עמ' 109–135
 • הנ"ל, "תורתו של הרבי מקוצק לאור האמרות המיוחסות לו על ידי נכדו, ר' שמואל מסאכאטשוב", שם, עמ' 413–431
 • ד"ר יוסף פאקס, רבי מנחם מנדל מקוצק, ירושלים תשכ"ז.
 • אברהם יהושע השל, קאצק - אין געראנגל פאר אמתדיקייט, תל אביב תשל"ג.
 • אברהם יהושע השל, קאצק (ביידיש). תרגום עברי לחלק מפרקי הספר: קוצק - במאבק למען חיי אמת, הוצאת מגיד
 • אליהו כי טוב, חסידים ואנשי מעשה, פרק כחודו של מחט, ניתן לרכישה כספר נפרד ביריד הספרים של חב"ד.

קישורים חיצוניים

מידע ביוגרפי ומאמרים:

אמרותיו:

קישורים נוספים:

הערות שוליים

 1. יהודה ליב לוין, בית קוצק ירושלים, תש"מ
 2. ראה "בית קוצק", ניו יורק - ירושלים, תש"ע, פרק יא עמוד עה ואילך; "הרבי מקוצק", תל אביב, תשי"ט, עמוד סב.
 3. כך על פי נכדו, רבי שמואל בורנשטיין, "שם משמואל", תרומה תרע"ב, עמ' עו.
 4. צילום המכתב בספר "מכתבים ואגרות קודש", באתר HebrewBooks.
 5. הקדמה לספר "אהבת דוד".
 6. ספר, סופר וסיפור, 1978
 7. רבי אהרן ולדן, שם הגדולים החדש.
 8. יהודה ליב לוין, הרבי מקאצק ושישים גיבורים (שני חלקים)


תקופת חייו של רבי מנחם מנדל מקוצק על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן

סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0