מיל (הלכה)

מתוך המכלול
(הופנה מהדף כדי הילוך מיל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Incomplete-document-purple.svg יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

מיל הוא מידת אורך הלכתית (המשמש כמידה למדידת מרחקים), מידת המיל היא אלפיים אמה.

מיל בגמרא

בגמרא, נזכרת מידת המיל, כציון למדידת מרחקים בין מקומות. למשל, "אמר ר' שמעון בן לקיש כדי שילך אדם ממגדל נוניא לטבריא מיל ונימא מיל הא קמ"ל דשיעורא דמיל כממגדל נוניא ועד טבריא"[1], וכן "שמונה עשר מיל כמן טיבריא לציפורי"[2], וכן "שלושת מילין מירושלים ועד בית חורון"[3]. ישנו גם שימוש במידת הזמן של הילוך מיל לנושאים הלכתיים שונים, כגון חמץ ומליחה.

שיעור המיל

שיעור המיל בהלכה הוא 2000 אמות[4] אורכה במידות זמננו נע בין 1000 מטר לשיעור רבי חיים נאה לבין 1200 מטר לשיעור החזון איש.

שימושים הלכתיים

במקומות שונים שיערו חז"ל על פי מידת המיל:

  • תחום שבת - בשבת אסור להתרחק מתחום היישוב שבו שהה האדם בתחילת השבת יותר ממיל.
  • פורים - יישוב שהמרחק בינו לבין עיר שמוקפת חומה הוא מיל או פחות, קורא בפורים את המגילה ביום ט"ו באדר (בהצטרף תנאים נוספים).

כדי הילוך מיל

שיעור הזמן של הליכת מיל לאדם בינוני משמש בגמרא כמידת זמן. כדוגמה בצק שעמד ללא לישה או עיסוק אחר במשך שיעור הילוך מיל נהפך לחמץ, זמן בין השמשות הוא כזמן הילוך ג' רבעי מיל.

שיעורו

שיעור זמן במידות זמננו נתון במחלוקת יש האומדים אותו ב-18 דקות [5] וכן פסק השולחן ערוך [6], אך ישנם דעות אחרות שכדי הילוך מיל הוא 22.5 דקות[7], או 24 דקות[8]. ולכך השלכות בנושאים נוספים, כגון זמן עלות השחר שכפי הכתוב בגמרא הינו כדי הילוך ד' מילין קודם הנץ החמה, לדעה הראשונה הוא 72 דקות, לשניה 90, ולאחרונה 96. ובנוסף משליך זמן עלות השחר על זמני היום (זמן קריאת שמע תפילה) לדעת המגן אברהם שמחושבים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים.

ראה עוד

הערות שוליים

  1. תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף ג', עמוד א'.
  2. ירושלמי, תענית, פרק ד'.
  3. יומא, פרק ו'.
  4. ראו רש"י מסכת יומא דף סז עמוד א, בפירוש המשנה לרמב"ם, מסכת יומא פרק ו משנה ד, משנה תורה לרמב"ם, ספר אהבה, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק ד', הלכה ב', בפסקי ריא"ז מסכת פסחים פרק ג הלכה ב, סמ"ג עשין סימן יח, ט"ז סימן תרפח סעיף קטן ג, ועוד.
  5. זו דעת בעל תרומת הדשן בחלק א סימן קכג בהגהה.
  6. אורח חיים סימן תנט סעיף ב לגבי חמץ, וביורה דעה סימן סט סעיף ו לגבי מליחה.
  7. זו דעת הגר"א בביאור הגר"א לאורח חיים סימן תנט סעיף ב. אך בהמשך דבריו הביא דרך לפיה חישוב ארבעים המילים שאדם הולך ביום הוא מהזריחה עד השקיעה, ולפי דרך זו דעתו בעניין שיעור הליכת מיל היא כדעת תרומת הדשן. החזון אי"ש (הלכות פסח סימן קכג אות א, דיבור המתחיל "או"ח תנ"ט ס"ב") הבין שלמסקנת הגר"א השיעור הוא 18 דקות.
  8. זו דעת הרמב"ם בפירוש המשנה מסכת פסחים פרק ג משנה ב. אך לעומת זאת במשנה, מסכת ברכות, פרק א', משנה א' כתב הרמב"ם שזמן עלות השחר הוא כשעה וחומש לפני הנץ החמה, ומהדברים הללו משמע כשיטת תרומת הדשן שארבעה המילים שמעלות השחר עד הנץ הם 72 דקות וכל מיל הוא 18 דקות.