רביעית

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רביעית היא יחידת מידה תנאית לנפח של נוזלים שנהגה בתקופת המשנה, וכמו כן הוא אחד משיעורי תורה בעל משמעות במספר תחומים הלכתיים.

פירוש המילה רביעית הוא רביעית ממידת הלוג.

מקור המידה

המקור למידת הרביעית הוא מהפסוק "ארץ חיטה ושעורה" וכו'. וכך אמרו בתלמוד

אמר רבי חנן כל הפסוק כולו לשיעורין נאמר חטה דתנן וכו'. שעורה דתנן וכו', גפן כדי רביעית יין לנזיר, תאנה כגרוגרת להוצאת שבת

.

אם זאת הובאה שם בתלמוד דעת החולקים, ששיעורים אלה הם הלכה למשה מסיני, והדרשה מהפסוק אינו אלא אסמכתא.

השימוש במידה

מידת הרביעית נזכרה במשנה מספר פעמים בהקשרים שונים:

שיעור הרביעית בשעורי זמנינו

כאמור 'רביעית' פירושו שיעור של רביעית ממידת הלוג. אמנם בשיעור הלוג עצמו נחלקו פוסקי ההלכה האיך יש לשערו במידות הנהוגות היום. מחלקותם נובעת ממחלוקת שורשית בשיעור 'כביצה האם הביצים שבימינו נתקטנו מכמות שהיו בזמן חז"ל או לא.

לדעת הרב חיים נאה הביצים היום הן באותו גודל כפי שהיו בזמן חז"ל, ולפיכך מידת הלוג הוא 345.6 מ"ל (סמ"ק). ולפי זה שיעור הרביעית הוא 86.4 מ"ל.

לדעת החזון איש הביצים נתקטנו, ומידת הלוג הוא 597.2 מ"ל/סמ"ק, ולדעתו יוצא ששיעור רביעית הוא 149.3 מ"ל/סמ"ק.

ראו גם

לקריאה נוספת