פתיחת התפריט הראשי
כ' בשבט הוא היום העשרים בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, ברב השנים, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ' שבט היא פרשת יתרו. אבל אם בר המצווה חל בשנה המתחילה ביום חמישי פרשת בר המצווה היא פרשת משפטים.

אירועים היסטוריים

נולדו

נפטרו