סיפור יציאת מצרים

מתוך המכלול
(הופנה מהדף זכירת יציאת מצרים)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
הסיפור הידוע מתוך ההגדה על רבני בני ברק שקיימו את מצוות סיפור יציאת מצרים עד אור הבוקר.

סיפור יציאת מצרים הוא מצווה, שלפיה חובה על הכול (גברים ולפי רוב השיטות בפוסקים אף נשים), לספר כל שנה בליל ט"ו בניסן (הוא ליל הסדר), את הסיפורים המופיעים בתורה בעניין יציאת מצרים וכן עשר המכות שקדמו ושגרמו לה. כמו כן מה שכתוב בגמרא ובמדרשים בעניין עשרת המכות ושאר הנפלאות והשיעבוד של יציאת מצרים גם הם בכלל סיפור יצי"מ.

הציווי

המצווה מתבססת על הפסוק "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות, י"ג, ח'). המשנה (פסחים י,ה. בבלי פסחים קטז:) קובעת על סמך פסוק זה "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.. לפיכך אנחנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה ונאמר לפניו הללויה". מצווה זו שהופיעה במקרא, במשנה ובתלמוד, נפסקה אף על ידי מוני המצוות הרמב"ם במצוות עשה קנז, וספר החינוך במצווה כא.

זמנו

בניגוד למצוות זכירת יציאת מצרים, למצוות הסיפור יש תאריך ספציפי. כך המכילתא דרבי ישמעאל (פרשה יז) קובעת שמצוות הסיפור וההגדה לבן צריכים להיות כאשר 'מצה ומרור' מונחים על השולחן, כלומר בליל הסדר. על פי קביעה זו הלכו אף שאר הפוסקים, והדגישו שמתחלת הלילה המצווה חייב לספר*[1].

מהות הציווי

המצווה מתייחסת הן לתוכן והן לסגנון הסיפור. במישור התוכני, הסיפור צריך לכלול את השתעבדות בני ישראל במצרים, את נקמת האל במצרים ואת הישועה שנעשתה לישראל. לגבי הסגנון הספרותי, ככל שרמתו גבוהה יותר כך המצווה משובחת יותר. כך קיימת עדיפות לרמה אמנותית, לריבוי בפרטי המקרה, באריכות זמן הסיפור ובריבוי השומעים את הסיפור; כשהניסוח בחז"ל הנו "כל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".

דיני המצווה

יש שהותירו את אפשרויות הסיפור בידי האדם (רמב"ם, חמץ ומצה ז,ב ובספר המצוות עשה קנז), ויש שכללו במצוות הסיפור מגוון אמירות, כך ספר החינוך (כא) קובע שיש שהנהגות ליל הסדר והגדה של פסח כלולות בדיני המצווה.

זכירת יציאת מצרים

מצוות סיפור יציאת מצרים, שונה באופן מהותי ממצוות זכירת יציאת מצרים. אמנם היו ששילבו בין הציווים השונים. אך רוב הפוסקים הגדירו שמצוות זכירת יציאת מצרים נוהגת בכל יום, ולחלק מההגדרות תוקפה מדברי סופרים; לעומת מצוות סיפור יציאת מצרים הנוהגת פעם אחת בשנה, בליל הסדר ותוקפה לכל הדעות הוא מהתורה.

לקריאה נוספת

  • הרב ישראל דנדרוביץ, חובת סיפור יציאת מצרים לפי פשוטו של מקרא, בתוך: קובץ קול התורה, גיליון סה, ניסן תשס"ח, עמודים: צה-ק.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. על תחילת הזמן בו יש לספר ביציאת מצרים, ראו: הרב ישראל דנדרוביץ, ‏מאימתי מספרים ביציאת מצרים, בתוך: בית אהרן וישראל, גליון קיח, ניסן תשס"ה, עמ' מט-נד.


תרי"ג מצוות (ע"פ ספר החינוך)

מודעה רבה: המכלול נועד לעיון בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית כלל.

P judaism.svg
ערך זה עוסק במצווה אחת מתוך תרי"ג מצוות: סיפור יציאת מצרים. להרחבה עליה בתרי"ג מצוות במניין ספר החינוך, לחצו עליה.