המכלול:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכי אישים

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Blue check.svg דף זה מתעד עקרונות וקווים מנחים להתנהגות במכלול. הכתוב משקף נורמות מקובלות שיש לפעול לפיהן. למרות זאת, יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר.
עקרונות וקווים מנחים
עקרונות היסוד של המכלול
אספקלריה תורנית
כתיבה ללא נגיעות
יכולת אימות המידע
הימנעות מחידושים עצמיים
עקרונות הכתיבה במכלול
קווים מנחים לכתיבה במכלול
מה המכלול איננו
גבולות
קווים מנחים לכתיבה באספקלריה תורנית
עקרונות ליצירת ערכים בתחומים ספציפיים
ערכי אישים
ספרים
עקרונות כללים
עקרונות חופש הביטוי
בעלות על ערכים
כללי התנהגות בין בני החבורה
דרך ארץ
הסבר על כפתור תודה
זכויות יוצרים
זכויות יוצרים
רישוי תמונות
באילו תמונות מותר לי להשתמש?
האם מותר להעתיק טקסטים ממכלול?
מדיניות פנים
דף משתמש
מנגנונים ליישוב מחלוקת
כללים למלחמת עריכה
מדיניות המחיקה
מדיניות איחוד ערכים
מדיניות החסימה
מדיניות ההגנה
בובות קש
טרולים
מדיניות הפרטיות
שאלות ותשובות (FAQ)

דף זה דן בשאלות שעולות לעתים באשר ליצירת ערך על אישיות . אם ברצונכם לכתוב ערך על אישיות שעליה יש לכם מידע, עיינו קודם בדף זה, ואז קבלו את ההחלטה. אם נוצרת סתירה כלשהי בין דף זה לדף המכלול:עקרונות וקווים מנחים, האחרון הוא הקובע.

העיקרון המנחה של הכללים המוצגים כאן הוא שערך על אדם ייכתב רק על מי שהשפיעו באופן משמעותי כלשהו על העולם או האנושות, למשל: בהמצאה או גילוי מדעי, שינוי תפיסות חברתיות, פוליטיות, מדעיות או תרבותיות, המצאה של אידאולוגיה או תרומה משמעותית להפצתה, יצירת יצירה אמנותית או ספרותית ידועה מאוד או בעלת השפעה רבה.

על מי ראוי לכתוב ערך?

קריטריונים כלליים

ישנם מספר קריטריונים שהנם ברורים מאליהם ואינטואיטיביים.

  • אנציקלופדיות אחרות: אם האישיות שאודותיה מדובר בערך מופיעה באנציקלופדיה מודפסת, מכובדת ומוכרת, אזי אתם מוזמנים ואף מתבקשים לכתוב עליה ערך.
  • ויקיפדיה העברית: הופעת ערכים בוויקיפדה אינה מצדיקה בהכרח את הופעתם במכלול . ויקיפדיה היא מקור טוב להעתקה ושכתוב של ערכים, אולם חשוב לזכור כי במכלול נדרש חשיבות שונה מזו הנדרשת בויקיפדיה, וייתכן שערכים שנכתבו בה לא יתקבלו בברכה במכלול ואף יימחקו. אם אינכם בטוחים, פנו לעורך ותיק ושאלו לדעתו.

קריטריונים ספציפיים

ישנם מספר קריטריונים ספציפיים נוספים שיש להביא בחשבון.

  • פיקטיביות: לעתים, סופרים כותבים ספרים תוך שימוש בשמות־עט. אין לכתוב ערכים נפרדים לסופר ולשם־העט שלו. כל ידע שיש לכם על הסופר ו/או על שם־העט שלו, הכניסו לערך הקיים כבר - אל תיצרו ערך חדש הנושא את שם־העט או את השם האמיתי, אלא צרו הפניה משמות אלה לערך הקיים. אם אין ערך על הסופר-שם־עט בכלל, הפעילו שיקול דעת וכתבו את הערך תחת השם הנפוץ יותר, תוך כדי יצירת הפניה מהשם הנפוץ פחות.
  • פרסום: פרסום אינו טיעון בלעדי לטובת כתיבת הערך. ישנם אנשים חשובים שעליהם יש לכתוב ערך, ולעומת זאת קיימים אנשים ידועים שאינם מצדיקים ערך.
  • תרבות חילונית: אם מדובר באישיות המיצגת הערצה והאללה של התרבות החילונית, כספורטאים, דוגמנים זמרים חילוניים וכדומה אין להכניסם למכלול.
  • סופרים: המכלול אימץ את הכלל לפיו המונח "סופר" או "מחבר ספרים" יכול לתאר רק אדם שכתב לפחות שני ספרים.
  • מקהלות ותזמורות: המכלול אימץ את הכלל לפיו מקהלה לא תהיה זכאית לערך טרם הוצאת דיסק אחד לפחות הנמכר באופן מסחרי.

זכרו: תמיד ישנם יוצאים מן הכלל! אם האישיות שברצונכם לכתוב עליה אינה תואמת את העקרונות הללו, ואתם עדיין רוצים לכתוב עליה ערך, העלו את הנושא לדיון, ואם האישיות אכן ראויה לערך, תהיה הסכמה של שאר העורכים.

בנוסף קיימים קריטריונים ממוקדים יותר המופיעים בדפי משנה של דף זה.

תוארים

  • אישיות תורנית ז"ל : לכל אישיות תורנית שאינה בין החיים יש להקדים לה את התואר רבי בשם הערך.
  • אישיות תורנית שליט"א: לכל אישיות תורנית שהיא בין החיים יש להקדים לה את התואר הרב בשם הערך.
  • אישיות תורנית לא חרדית: לכל אישיות תורנית לא חרדית בין אם היא בין החיים בין אם לא יש להקדים לה את התואר הרב בשם הערך.


ביקורת ועובדות שליליות בערכי אישים

בכתיבת דברי ביקורת או עובדות שליליות על אישים, בפרט אישים שעדיין בחיים, ראוי להיזהר עוד יותר מן הרגיל. את הטענות כנגד אדם יש להביא בהקשר המתאים ובמידה הראויה בהתאם להלכות לשון הרע. כל הטענות השליליות על אדם צריכות להיות מגובות בסימוכין ראויים, על פי מקורות אמינים ובני-סמכא. אם לא סופקו מקורות לטענות או לעובדות הללו, מותר - וצריך - להסירן מן הערך ולהעביר אותן לדף השיחה עד להבאת מקורות מתאימים. חשוב להדגיש שהדרישה לסימוכין (בכל פרט ועובדה בהמכלול אבל במיוחד בפסקאות ביקורת) איננה מיועדת רק להוכיח שהביקורת קיימת; הסימוכין נדרשים גם אם מקובל על כולם שהביקורת קיימת. הסימוכין מיועדים לאפשר לכל אחד - גם הכותבים וגם הקוראים - להתרשם בעצמו מתיאור העובדות שעליו מתבסס הערך, ולראות בעצמו אם התיאור נכון, אם הוא מנוסח כמו שצריך, אם הוא מובא בהקשר מתאים וכדומה. לצורך כך יש לתת מראה מקום מדויק שיאפשר לכל אחד לעיין בעצמו בחומר הראשוני או בתיאור שלו על ידי מקור משני בר-סמכא (למשל, כתבה עיתונאית רצינית ולא-מוטה).

פסקת ביקורת בערכי אישים איננה מיועדת לציטוט השמצות ועלבונות שהוטחו באיש. אם ההשמצות והעלבונות הללו הם בעלי חשיבות למהלך חייו או לדמותו של האיש, יש להביאם בתיאור קורות חייו בפירוט. אם הם אינם בעלי חשיבות, אז אין להביאם בערך. פסקת הביקורת כן מיועדת להציג השקפות עולם חולקות וטענות ענייניות שהועלו כנגד פעולותיו או השקפותיו של נשוא הערך, כמובן אם הן בעלות חשיבות מספקת. לגבי כל טענת ביקורת עניינית או אישית המופיעה בערך צריך להיות ברור מיהו הגורם (או מיהם הגורמים) שהעלו את הביקורת; אין להביא ביקורת בנוסח סביל כמו "כנגד ... הופנתה ביקורת על כך ש..." או בנוסח אנונימי כמו "היו שטענו ש...". יש לתאר ככל האפשר גם את הרקע לביקורת, את מידת התקבלותה ואת תוצאותיה. הבסיס לדף באדיבות ויקיפדיה

ראו גם