המכלול:מערכת בקרת שינויים

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


דף השינויים האחרונים, כפי שנראה בעיניו של מנטר/מפעיל מערכת. לצד חלק מן העריכות, ניתן להבחין מצד ימין לעריכה בסימן קריאה אדום, המציין שהעריכה איננה בדוקה. (להגדלה)

במכלול מופעלת מערכת בקרת שינויים – מערכת המובנית בתוך דף השינויים האחרונים ובתוך דף רשימת המעקב, המסייעת בעבודתם של מנטרי השינויים. מנטרי השינויים, העוקבים אחרי ערכים בדפים אלו, יכולים לסמן עריכות שנבדקו כ"בדוקות". גם שחזור מהיר של עריכה יסמן עריכה זו כבדוקה, היות שטופלה כבר.

מטרת המערכת היא לאפשר למנטרים לא לבדוק עריכה שכבר נבדקה על ידי מנטר אחר וסומנה כ"בדוקה", וכן לעזור לסנן עריכות שלא נבדקו כלל. סימון עריכה כלשהי כ"בדוקה" משמעו שהעריכה איננה השחתה (הוספת זבל או קללות, מחיקת קטגוריות וכדומה); סימון עריכה כבדוקה לא נועד לאשר את נכונות השינוי, עיצובו או התאמתו לערך. בהתאם לכך, סימון עריכה כבדוקה אינו מדרג את הערכים ואינו משפיע עליהם מבחינת הקוראים והכותבים של המכלול. אמנם יש מנטרים שמקפידים לעבור על כל עריכה ולראות שהיא לשביעות רצונם, לפני סימונה כבדוקה, אבל בעצם הוספתי מנהג גם עריכה לא מוצלחת אפשר לסמן כבדוקה אם ברור שאינה השחתה.

המורשים לסמן ערכים כבדוקים במערכת בקרת השינויים הם מפעילי מערכת ומנטרים בלבד. עריכותיהן של שתי קבוצות המשתמשים הללו, מפעילי המערכת והמנטרים, נרשמות אוטומטית כבדוקות. מפעילי מערכת ממנים את המנטרים כמוסבר בדף המכלול:מנטר.

בנוסף, באפשרותו של המכון לסמן משתמשים כ"בדוק עריכות אוטומטית", כלומר שכל עריכותיהם יירשמו אוטומטית כבדוקות. לעומת המנטרים, משתמשים אלו לא יוכלו לסמן עריכות של משתמשים אחרים כבדוקות. מטרתו של סימון זה להקל על מנטרי השינויים האחרונים באיתור השחתה. מעבר לכך, משתמשים בעלי הרשאה זו יורשו בקרוב לערוך דפים מוגנים באופן מוגבר. תתקיים הצבעה בדף המכלול:בקשות ממפעילים על ההרשאה, ולאחר ההצבעה המכון יחליט אם לתת את ההרשאה. במכלול יש כעת 61 משתמשים בדוקי עריכות אוטומטית. בוטים מסומנים אוטומטית כבדוקי עריכות.

המשתמשים במערכת בקרת השינויים יכולים להיעזר בסקריפט המקל על סימון הערכים כבדוקים. להפעלת הסקריפט, יש להיכנס ל"העדפות", משם ללשונית "גאדג'טים", ותחת הכותרת "ניטור" לסמן את האפשרות "סימון ערכים כבדוקים מתוך דף השינויים האחרונים ורשימת המעקב (זמין למפעילי מערכת ולמנטרים בלבד)". הסקריפט יופעל לאותו משתמש לאחר הקשה על הלחצן "שמירת העדפות" בתחתית הדף.

סימון עריכות כבדוקות (גם סימון אוטומטי) מתועד ביומן מיוחד – "יומן שינויים בדוקים", הגלוי לכולם.

ראו גם