הנהלת חשבונות

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
הנהלת חשבונות כפולה
תקן חשבונאות
בסיס מצטבר ובסיס מזומן
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי המס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

הנהלת חשבונות (בראשי תיבות: הנח"ש או הנה"ח) הוא תחום העוסק בתיעוד פעילותה הפיננסית של ישות חשבונאית באמצעות רישום התנועות הכספיות והלא כספיות שלה. בין עסקאות אלו ניתן למנות מכירות, רכישות, קבלות, הכנסות ותשלומים. ישנן שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות: מערכת הנהלת חשבונות חד-צדית ומערכת הנהלת חשבונות כפולה. עם זאת, ניתן לומר שכל סוג של רישום של עסקאות פיננסיות, מהווה ניהול חשבונות.

בדרך כלל, הנהלת החשבונות מבוצעת על ידי מנהל חשבונות. אין לבלבל בין הנהלת חשבונות לבין חשבונאות (ראיית חשבון) העוסקת, בין היתר, בדוחות הנבנים על בסיס התנועות שנרשמות במערכת הנהלת החשבונות.

מנהל חשבונות

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מנהל חשבונות

מנהל חשבונות הוא אדם המבצע ניהול ורישום של עסקאות פיננסיות של ארגון על בסיס יומיומי. הרישום מתבצע בדרך כלל בתוך ספר חשבונות המנוהל בתוך מערכת ממוחשבת (כלומר, באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות, כגון חשבשבת). מנהל החשבונות אחראי לכך שהרישום יבוצע בצורה נכונה, בחשבונות הנכונים, ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. בסוף כל תקופה חשבונאית (רבעון או שנה, למשל), עליו בדרך כלל להעביר לרואה החשבון מאזן בוחן סופי הכולל את כל העסקאות והרישומים שנעשו באותה תקופה. רואה החשבון ייעזר במאזן הבוחן ובספר החשבונות כדי להכין דוח רווח והפסד ומאזן.

שיטות רישום

שתי שיטות הרישום הנפוצות ביותר הן הנהלת חשבונות חד-צדית והנהלת חשבונות כפולה. בראשון נעשה שימוש בחשבונות הכנסות והוצאות בלבד, והוא מתאים לעסקים קטנים. ברישום בשיטת הנהלת חשבונות כפולה יש צורך לבצע רישום כפול של כל עסקה, באמצעות חובה וזכות. תנועות החובה והזכות מחולקות לכרטיסים כך שבסוף השנה כל התנועות צריכות להסתכם לאפס. קיימים כרטיסים מסוגים שונים כגון: כרטיס קופת מזומן, כרטיס קופת צ'קים, כרטיס לכל חשבון בנק, כרטיס לכל לקוח, כרטיס לכל ספק וכרטיס לכל עובד.

ראו גם

קישורים חיצוניים