המכלול:ערכים מומלצים/קריטריונים לקביעת ערך מומלץ

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
קריטריונים רשימת המתנה (ביקורת עמיתים) הצבעה ערכים מומלצים

ערך מומלץ יתאפיין בתכונות הבאות:

יהודי, חופשי, שיתופי ומהימן

 • עליו להיות דוגמה מייצגת למיטב עבודתנו, ולשקף את תכונותיו הייחודיות של המכלול, שהוא אנציקלופדיה יהודית, חופשית, שיתופית ומהימנה.

כתוב היטב

 • עליו לפתוח בהגדרה ברורה המתארת היטב את הנושא, מבלי להיכנס לפרטים מיותרים.
 • עליו להיות מובן; מפורט דיו, אך לא עמוס בפרטים מיותרים. עליו לסקור את הנושא ביסודיות ולהסבירו כך שיהיה מובן למומחים בתחום קרוב, אך גם להדיוטות.
 • עליו לכלול מערכת היררכית ברורה ומסודרת של כותרות וכותרות משנה.
 • עליו לעמוד בדרישות התחביריות והסגנוניות המופיעות במדריך הסגנון. רצוי לעמוד אף בקריטריונים המומלצים במדריך לכתיבת ערכים.
 • על סגנון הכתיבה להיות מגוון, מעניין, מושך, ועם זאת אנציקלופדי.

מספק

 • עליו להיות מקיף; לכלול את הטרמינולוגיה ההכרחית להבנת הנושא, ולהיות ערוך כך שהקוראים יוכלו לקבל סקירה מלאה של נושא הערך מבלי להיזקק לקריאת ערכים נוספים.
 • עליו לכלול קישורים לערכים נוספים אשר יוכלו להוסיף חומר רקע לנושא הערך. על הקישורים בערך מומלץ להיות ברובם הגדול "כחולים". ערך המפנה לערכים רבים שטרם נכתבו אינו ראוי להיות ערך מומלץ, שכן ערך מכלולאיי אינו עומד כטקסט עצמאי. מטרת הקישורים היא כפולה: הן לצורך הישענות על מידע המופיע בערכים אחרים התומכים בנכתב בערך, הן כי הקישורים מאפשרים גלישה לקריאה בנושאים קרובים.
 • עליו להיות באורך ראוי; ארוך דיו על מנת לספק את כל המידע הנחוץ ולערוך ניתוח יסודי של נושא הערך, מבלי לכלול פרטים בלתי הכרחיים, אשר יכולים להכלל בערכי משנה אליהם יפנה הערך.
 • רצוי מאוד שיכלול תמונות הנוגעות לנושא הערך; על תמונות אלו להיות תואמות את מדינית זכויות היוצרים של המכלול, ולכלול כותרות שיביאו לחיבור בין הטקסט והתמונה. עם זאת, אין זו דרישה הכרחית. מאמרים מומלצים רבים עומדים בזכות עצמם, ללא תמונות.

נייטרלי

 • עליו להיות נייטרלי, ולעמוד בתנאים המפורטים בהמכלול:נקודת מבט נייטרלית; להציג נקודות מבט שונות הנוגעות לכל נושא שנוי במחלוקת אליו מתייחס הערך, מבלי להעדיף נקודת מבט אחת על רעותה. להדגיש את הנקודות המבוססות מבחינה מדעית, ונחשבות למקובלות בקהילה המחקרית, ומאידך לתת ביטוי לדעות מיעוט. על המאמר להכיל הפניות למקורות שבהם יוכל הקורא למצוא מידע באשר לנקודות הראות השונות.

מדויק

 • עליו להיות מדויק מבחינה עובדתית ולכלול הפניות למקורות חיצוניים המאששים את נכונות העובדות הכתובות בו.

יציב

 • עליו להיות יציב; על הערך להיות ללא שינויים משמעותיים במשך תקופת זמן מסוימת, פרט לשיפורים ותיקוני טעויות מזעריים.
  • ערכים המתייחסים לאירועים מתמשכים אינם נכללים, בדרך כלל, במומלצים.
  • ערך מומלץ אינו יכול להיות נתון למלחמת עריכה.
  • לרוב, סיכוייו של ערך שעבר עריכות רבות של מכלולאים אשר שיפרו אותו ותיקנו שגיאות המופיעות בו גבוהים יותר להיכלל ברשימת המומלצים.

קריא

 • ערך המתורגם משפה זרה יהיה קריא כאילו נכתב במקורו בעברית. ערך הלוקה ב"תרגמת" אינו ראוי להיות ערך מומלץ. ראוי לבחון אף נקודות ראות יהודיות וישראליות שאינן מופיעות בערך הזר, וזאת בשל העובדה כי קוראיו ועורכיו הם יהודים וישראלים. עם זאת, בערכים בהם הדבר אינו מתבקש, לא ראוי להפוך את הנקודה היהודית או הישראלית למרכז הערך.

סוגי ערכים

 • כמעט כל נושא ראוי להיכלל כערך מומלץ. עם זאת, יש להימנע מנושאים פוגעניים, או נושאים שירתיעו משתמשים המגיעים לקריאת העמוד הראשי של המכלול. כן, יש להימנע מהמלצה על ערכים שהעיצוב שלהם לא מספק, למשל ערכים שהתמונות בהן אינן ראויות, מכל טעם שהוא, להופיע בעמוד הראשי.