המכלול:ביטול הרשאה

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מפעיל מערכת

במכלול יש מספר רמות הרשאה שונות (ראו המכלול: מכלולאים). דף זה נועד לטפל במקרים של שלילת הרשאות של מכלולאי.

האמור בדף זה לגבי מפעיל מערכת מתייחס גם לביורוקרט או כל תפקיד אחר שכולל גם הרשאות של מפעיל מערכת.

אזהרה: נוהל זה נאכף בקפידה, אי קיום ההוראות יביא לביטול ההצבעה ללא התרעה.

הרשאות מפעיל

הרשאות מפעילים יוסרו במקרים הבאים:

 1. בקשה של המפעיל או המפעילה עצמם. במקרה זה המפעיל צריך להשאיר בקשה בדף זה. הדיילים שם ממתינים כ-24 שעות לפני ביצוע הבקשה כדי לתת אפשרות לחרטה.
 2. היעדרות מהמכלול למעלה מחצי שנה (כאינדיקציה ניתן להסתייע ברשימת התורמים הכבדים בחצי השנה האחרונה למכלול בתקופה זו), בכפוף להצבעת הקהילה.
 3. הפרת כללי המכלול.
 4. כל סיבה בגינה איבדו מציעי הסרת ההרשאה, מכלולאי, את האמון ביכולתו של מפעיל המערכת למלא תפקידו, וההצעה אושרה בהצבעת הקהילה.

מי רשאי להציע ביטול הרשאות?

כל המכלולאים רשאים לדרוש את הסרת הרשאות המפעיל למעט המקרים הבאים:

 1. משחיתים.
 2. טרולים.
 3. בובות קש.
 4. מכלולאים שנמצאים בוויכוח פעיל עם המפעיל/ה על תוכן או עריכה של ערך.
 5. מכלולאים שהציעו את ביטול ההרשאה במהלך החודשיים האחרונים ובקשתם נדחתה על-ידי הקהילה.

הפרות של כללי המכלול

הערה: רשימת סיבות זו היא רשימה סגורה ומהווה חלק אינטגרלי מהנוהל, הצעות להסרת הרשאה שאינן מתאימות למקרים המצוינים כאן מחייבות שינוי קודם של הנוהל בהצבעה! דבר זה נועד למנוע הצעות סרק ויש להקפיד עליו.

 1. התנהגות המצדיקה חסימה על פי המכלול: מדיניות החסימה#חסימה "רגילה". במקרה כזה, אחר ביטול ההרשאות תיתכן חסימה מלאה.
 2. הפרה עקבית של ההנחיות למפעילי מערכת.
 3. הפרה עקבית של מדיניות המחיקה או תוך ניצול לרעה של ההרשאה.
 4. הפרה של מדיניות החסימה תוך ניצול לרעה של ההרשאה.
 5. הפרה של מדיניות ההגנה תוך ניצול לרעה של ההרשאה, בדגש על מלחמות עריכה.
 6. הפרה עקבית של הכללים לשימוש זהיר בסמכויות המפעיל.
 7. שימוש במכלול להפרת חוק, בין אם הפרת החוק נעשתה באמצעות הרשאות המפעיל ובין אם לא.
 8. הפרה עקבית וממושכת של המכלול:כללי התנהגות בין חברי הקהילה.
 9. כל סיבה בגינה איבד מציע הסרת ההרשאה את האמון ביכולתו של מפעיל המערכת למלא תפקידו, וההצעה אושרה בהצבעת הקהילה.

נוהל הצעה

 1. יש להודיע למפעיל המערכת בדף שיחתו שהועלתה לגביו הצעה לביטול ההרשאות. ההודעה חייבת לכלול קישור ברור לדף זה וכן את הסעיפים שהם הסיבה להגשת ההצעה.
 2. יש להמתין במשך שבוע לאחר ההודעה, אלא אם כן מדובר בהצעה על-פי הכללים של מדיניות החסימה.
 3. לאחר תום הזמן הנ"ל יש להודיע למפעיל שנית כי הועלתה לגביו הצעה לביטול הרשאות ולפרסם הודעה בלוח המודעות, גם הודעות אלו חייבות לכלול קישור ברור לדף זה ואת הסיבות להצעה (כולל פירוט מדויק של הסיבות לבקשת ההסרה תוך פירוט מעבר למספרי הסעיפים שנכתבו בשלב ההודעה הראשונה).
 4. אם יש לבקשת ביטול ההרשאות לפחות חמישה מכלולאים תומכים (הרשאים להצביע בהצבעות מחיקה), ניתן ליצור הצבעה בתור דף משנה של דף זה. ההצבעה תיפתח אך ורק לאחר פירוט מלא של הסיבות לבקשה - הצבעה ללא פירוט תימחק. שם דף המשנה יהיה באנגלית והוא ייכתב כולו באנגלית (בשל הצורך בהסרה על-ידי הדיילים שאינם דוברי עברית). כל דיון שיתבצע ייכתב אך ורק בדף השיחה של ההצבעה.
 5. ההצבעה תהיה לפי הנוהל של דיוני מדיניות כמפורט בהמכלול:פרלמנט#כללי הצבעות. בפרט, הבקשה מאושרת אם מספר התומכים בה היה גדול ממספר המתנגדים. אם המפעיל או המפעילה שהועלתה לגביו ההצעה לביטול ההרשאות אינו מצביע, הוא נחשב כמתנגד לצורך ספירת הקולות (אלא אם כן הצבעה וירטואלית זו גורמת למילוי הדרישה למספר מצביעים מינימלי).
 6. אם הבקשה מאושרת על המציע לפעול להוספת הבקשה במטא.

הערות

 1. הצעות חוזרות ונשנות של מכלולאי לשלילת הרשאות ממפעיל/ה מסוימ/ת עלולות להיחשב להטרדה של המפעיל/ה ולהיות מטופלות בהתאם.
 2. כברירת המחדל, העלאת הצעה לפי נוהל זה נחשבת כהצעה לביטול כל ההרשאות המוזכרות בדף זה שיש למכלולאי. עם זאת מעלה ההצעה רשאי להציע ביטול של חלק מההרשאות, תוך ציון עובדה זו במפורש.
 3. הצבעת הסרת הרשאה תקפה אך ורק למשתמשים הרשומים בראשיתה (בשל הצורך להעברה לביצוע על ידי הדיילים), אי לכך במקרה שהמפעיל הוא בעל בוט הרשאתו תבוטל רק אם תירשם במפורש.

הרשאות בודק

הסרת הרשאת בודק היא בנוהל זהה לזה של הרשאות מפעיל למעט הפסקה הפרות של כללי המכלול שמוחלפת על ידי הפסקה הבאה:

 1. התנהגות המצדיקה חסימה על פי המכלול:מדיניות החסימה#חסימה "רגילה". במקרה כזה, אחר ביטול ההרשאות תיתכן חסימה מלאה
 2. הפרה המצדיקה את ביטול הרשאת המפעיל (אם יש כזאת) של הבודק
 3. שימוש בהמכלול להפרת חוק, בין אם הפרת החוק נעשתה באמצעות הרשאות הבודק ובין אם לא
 4. הפרה עקבית וממושכת של המכלול:כללי התנהגות בין חברי הקהילה
 5. הפרה של הכללים לבודק של המכלול
 6. שימוש בהרשאה על מנת להפר את הכתוב בהמכלול:מלחמת עריכה

הרשאות אחרות

רשימת הצבעות

ראו גם