שיעור פריון כולל

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מדינות העולם לפי שיעורי הפיריון, בהתבסס על נתוני ספר העובדות העולמי של ה-CIA לשנת 2013. מקרא:      7–8 ילדים      6–7 ילדים      5–6 ילדים      4–5 ילדים      3–4 ילדים      2–3 ילדים      1–2 ילדים      0–1 ילדים

שיעור פריון כוללאנגלית: Total Fertility Rate) הוא מונח בדמוגרפיה, הקרוי לפעמים בשם "שיעור פריון" בלבד, או "שיעור הפריון הכולל התקופתי". מונח זה מתייחס לממוצע מספר הילדים הכולל אשר אישה צפויה ללדת בימי חייה. ההנחה הגלומה במושג זה היא, כי בכל גיל (או קבוצת גיל) בעתיד האישה תלד בממוצע כמספר הילדים אשר נמדד לגבי נשים הנמצאות בתקופת המדידה באותו הגיל/קבוצת גיל. כן, המדד מניח כי האישה צפויה לחיות עד תום תקופת הפוריות.

שיעור הפריון הכולל הוא מדד סינתטי, ולא מדד המחושב בעזרת ספירות ממשיות. אין המדד מבוסס על הפריון של קבוצת נשים אמיתית בשכבת גיל מסוימת, היות שהוא מנסה לחזות את מספר הילדים הממוצע הצפוי לאישה עד סיום תקופת הפוריות. גם אין המדד מתבסס על ספירת הילדים אשר נולדו, למעשה לאישה במשך ימי חייה.

המדד

המדד מתבסס על חישוב יחס בין מספר הנולדים בשנה מסוימת לבין אוכלוסיית הנשים הנמצאות בגיל הפריון. מקובל בעולם, כי גיל הפריון ייחשב לגילאי 15–49, בעוד שבארצות הברית מקובל לראות בגילאי 15–44 כגיל הפוריות. את גילאי הפוריות מחלקים לקבוצות גיל המונות כ-5 שנים כל אחת. עבור כל קבוצת גיל כזו אנו מחשבים את שיעור הפריון הסגולי. שיעור הפריון הסגולי הוא מספר התינוקות אשר נולדו בשנה מסוימת לאמהות באותה קבוצת גיל, לחלק למספר הנשים באותה קבוצת גיל בשנה הנבדקת. כך, למשל, אם בשנה מסוימת היו 30,000 לידות לאמהות בגילאי 20–24, ומספר הנשים הכולל בקבוצת גיל זו הוא 200,000 - הרי ששיעור הפריון הסגולי עבור קבוצת גיל זו הוא 30,000/200,000= 0.15 = 150 ל-1,000. מקובל לחשב שיעורי פריון סגולי עבור כל 1,000 נשים בקבוצת הגיל הרלוונטית. על מנת לקבל את שיעור הפריון הכולל אנו מחברים את שיעורי הפריון הסגולי עבור כל אחת מקבוצות הגיל ואת התוצאה אנו מכפילים פי 5 (מכיוון שהיחס של קבוצת גיל גדול פי 5 מאשר משך הזמן בו נבדק מספר הלידות - שנה אחת).

יש להבחין בין שיעור הילודה לבין שיעור הפריון. שיעור הילודה מתאר את מספר הנולדים בשנה מסוימת ל-1,000 נפש ועל אף שהוא מושפע, בין השאר, גם משיעור הפריון, הוא מושפע גם מגיל האם בלידה וממבנה הגילאים (שיעור קבוצת האמהות הפוטנציאליות). במידה לא פחותה משפיעים תוחלת החיים ומבנה הגילים גם על שיעור התמותה. בשל סיבות אלו, שיעור פריון הכולל (כפי שהוא מחושב) הוא מדד טוב יותר לשינויים בדפוסי הילודה מאשר שיעור הילודה. למעשה, מדד הפריון מנבא מה יהיה גודלו של הדור הבא של שכבת הגיל היולדת ביחס לזה של קבוצת הגיל הנוכחית.

השפעות על הריבוי הטבעי

לשיעור הפריון ישנה השפעה חשובה ביותר על קצב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה, וזאת בשילוב עם גילאי ההולדה, כמפורט בהמשך. גם מדדים דמוגרפיים אחרים כגון יחס מספרי בין המינים (ובפרט בגילאי הפריון או גילאים צעירים יותר), תמותה שלפני תום גיל הפריון (ובפרט בגיל ילדות ושינויים בתוחלת החיים) יכולים להשפיע במידת מה - בדרך-כלל בהתאם למידת עוצמתם.

בהתעלם מהגורמים האחרים שהוזכרו היכולים להשפיע על הריבוי הטבעי, ובהנחה שהתמותה לפני גיל הפריון אפסית, הרי שנוכל לחשב על סמך מודל פשטני כיצד שילוב שיעור הפריון עם גיל ההולדה הממוצע ישפיע על קצב הריבוי הטבעי. גיל ההולדה הממוצע הוא הגיל הממוצע בו אדם הוליד את ילדיו, הלוקח בחשבון את 2 ההורים בכל לידה. הנחות המודל הפשטני הם:

  1. תוחלת החיים היא קבועה במשך הזמן ואורך החיים אחיד עבור כל האוכלוסייה.
  2. גיל ההולדה הממוצע נשאר קבוע במשך הזמן.
  3. שיעור הפריון נשאר קבוע במשך הזמן.

תחת הנחות אלו, קצב הריבוי הטבעי השנתי הוא:
כאשר הוא שיעור הפריון, ו- הוא גיל ההולדה הממוצע.

לדוגמה, אם גיל ההולדה הממוצע הוא 35 ושיעור הפריון הממוצע הוא 4 ילדים, הרי שקצב הריבוי הטבעי השנתי יהיה

ראו גם

סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0