המכלול:סינון/מדיניות הסינון/מונחים וניסוחים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


Blue check.svg דף זה מתעד עקרונות וקווים מנחים להתנהגות במכלול. הכתוב משקף נורמות מקובלות שיש לפעול לפיהן. למרות זאת, יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר.

המכלול - סינון

תוכן עניינים

בדף זה נקבעת המדיניות בה יש לנסח במכלול תכנים בעייתיים מויקיפדיה. בדף נקבעים הן מונחים קצרים בעלי ניסוח קבוע - הזקוקים לגיור וחוזרים על עצמן שוב ושוב בכל מרחב הערכים, והן דפוסי ניסוח רחבים יותר.


שים לב! בדף זה האותיות "ין" או "ינ" הוחלפו ב- "XX"

מונחים

טבלת הגיורים - אופן השימוש
המונח הכללי - כאן יינתן הביטוי הבעייתי המקורי בויקיפדיה. במידה והביטוי גרוע עד כדי שאין מקומו כאן.
המונח המגוייר - כאן יכתב ביטוי אחד שהוא הביטוי שהתקבל והוסכם כמדיניות המכלול לשימוש בכלל הערכים. במידה ושני ביטויים קבילים, יכתבו שניהם.

שונות

המונח הגיור

אותו האיש

אותו האיש

שמות הקודש

מדיניות שמות הקודש

 • כללים אלו תקפים גם בשמות הקודש בציטוט פסוק שלם או ברכה או פיוט
 • כשיש שם קדוש בשם הערך:
 1. בכל שמות הקודש יש להשאיר את הדף המקורי כדף הפניה
 2. בשם הוי"ה יש למחוק את הדף המקורי
 • תמונות שיש בהן שמות הקודש, לתקן במידת האפשר (תיקון גרפי של התמונה בפוטושופ או בתוכנת גרפיקה אחרת), מי שאין באפשרותו לתקן יסיר בתבנית סינון.
 • כששם אלוהי"ם מכוון כלפי אלוהים אחרים / עבודה זרה, יש לשנות ל: אלוהים אחרים או אלילים - בהתאמת סיומת המילה לפי ההקשר.

טבלת השמות

השם התיקון

שם הוי"ה (שם המפורש)

 1. ה'

י"ה

 1. י-ה
 2. קה

שם אדנו"ת

 1. ה'
 2. אדנ' (רק בערכי קבלה ובפסוקים וכיו"ב אם יש צורך)

אלהי"ם, אלוהי"ם, אלוהו"ת, אלוהינ"ו, אלהינ"ו, אֱלֹהֵיכֶ"ם, אֱלֹהֵיהֶ"ם, אלה"י, אלוה"י אלוה"יו

אלקים, אלוקים, אלוקות, אלוקינו אלקינו, אלקיכם, אלוקיהם אֱלֹקיהֶם, אלקי, אלוקי, אלוקיו

א"ל, אל"י

קל, קלי

אלו"ה

א-לוה

צבאו"ת

 1. צבא-ות

שד"י

ש-ד-י

י"י

אין חובה לשנות, באם משנים, לשנות ל-ה'

אֲדֹנָ"י יְהוִ"ה

יש לשנות לה' אלוקים

עבודה זרה

אל

אליל

אלה

אלילה

אלים

אלילים

צניעות

המונח הכללי המונח המגוייר

צניעות

מעשה ואיברים המוצנעים

יחסי מxx

 1. תשמיש
 2. תשמיש המיטה
 3. בעילה
 4. ביאה
 5. יחסי אישות
 6. מעשי אישות
 7. משגל (בהקשרים רפואיים)

לקיים יחסי מxx

 1. לקיים יחסים
 2. לשמש

מחלות מxx

 1. מחלות משגל
 2. מחלות באיברים המוצנעים

איבר מxx

איבר המxx

איבר המוצנע

איברי המxx

איברים המוצנעים

מערכת המxx

המערכת המxxית

מערכת האיברים המוצנעים

בגרות מxxית

 1. בגרות גופנית
 2. בגרות פיזיולוגית
 3. בגרות

עברות בעניינים שבצניעות

עברות מxx

 1. עברות בעניינים שבצניעות
 2. עברות פליליות בעניינים שבצניעות

עברייני מxx

עבריינים בעניינים שבצניעות
הפקרות מxxית
 1. הפקרות בעניינים שבצניעות
 2. פריצות

פריצות מxxית

 1. פריצות בעניינים שבצניעות
 2. פריצות

התעללות מxxית

 1. התעללות
 2. התעללות בעניינים שבצניעות

אלימות מxxית

 1. אלימות
 2. אלימות בעניינים שבצניעות

אונס

עינוי

תקיפה מxxית

 1. תקיפה
 2. תקיפה בעניינים שבצניעות

הטרדה מxxית

 1. הטרדה
 2. הטרדה בעניינים שבצניעות

סטייה מxxית

 1. סטייה
 2. סטייה בעניינים שבצניעות

תאווה

תשוקה מxxית

 1. תשוקה גופנית
 2. תאווה
 3. תאוות המשגל (יש למעט בשימוש במונח זה)
תאווה מxxית
 1. תשוקה גופנית
 2. תאווה
 3. תאוות המשגל (יש למעט בשימוש במונח זה)

אופי מxxי

 1. אופי תאווה גופנית
 2. אופי של תאווה
 3. אופי של חוסר צניעות(בעברות מxx)

זנות

זנות

מופקרות

זונה

מופקרת


ניסוח

להבדיל

ערכים או תכנים המכילים התייחסות, או שהם מנוסחים, בצורה שאינה מבדילה בין קודש לחול.

לדוגמה: תוכן המשווה את היהדות לדתות העמים, ניסוח המעניק מעמד שווה לעמדת היהדות ולעמדות של דתות אחרות, מניית הדת היהודית או את תורת ומנהגי ישראל בין שורה של דתות תורות ומנהגים אחרים, (לדוגמה: "בנצרות, ביהדות ובבודהיזם, מקובל כי..."), וכדומה.

 1. במקרה ואפשר להפריד לשתי פסקאות - במקרה שמתאים להפריד את התוכן לשתי פסקאות (בדרך כלל בפסקאות ארוכות), יש להפריד אותו לשתי פסקאות

לדוגמה: בערך יין, במקום כותרת ראשית אחת "יין בדתות" המתארת את היחס אל היין בכל הדתות כאחד ומתחת פסקות "היין בנצרות" "היין ביהדות" "היין באסלם" "היין במיתולוגיה היוונית".
יש לעשות שתי כותרות הראשיות נפרדות: הין ביהדות, והיון בדתות העמים ותחת כותרת ראשית היין בדתות העמים יש לכלול ולפרט "היין בנצרות" "היין באיסלאם" "היין במיתולוגיה היוונית".

 1. במקרה ואפשר להפריד באמצעות המילה להבדיל - במקרים שלא מתאים להפריד את הפסקה לשתי פסקאות (בדרך כלל בפסקאות קצרות), יש להפריד בין היהדות לשאר הדתות באמצעות המילה להבדיל (לדוגמה: משפט כמו "דבר זה אסור ביהדות ובנצרות והאסלם" יש לכותבו "דבר זה אסור ביהדות ולהבדיל אף אסור בנצרות ובאסלם".
 2. במקרים שיש קושי להפריד בין היהדות ועמדותיה, לדתות אחרות והעמדות שלהן - יש להשתמש ב{{סינון}}, כדי לסנן את התוכן הבעייתי, תוך כדי סיווג הבעיה תחת סיווג ראשי 'ניסוח יהודי' וסיווג משנה 'להבדיל'.

בלעדיות האורתדוכסיה

 1. במקרה ואפשר להפריד לשתי פסקאות - במקרה שמתאים להפריד את התוכן לשתי פסקאות (בדרך כלל בפסקאות ארוכות), יש להפריד אותו לשתי פסקאות (לדוגמה: בערך בימת בית הכנסת, במקום פסקה אחת המתארת את מיקום הבימה בבית הכנסת. יש לעשות שתי פסקאות: מיקום הבימה בבית הכנסת, ומיקום הבימה בבתי תפלה אחרים).
 2. במקרה ואפשר להפריד באמצעות המילה להבדיל - במקרים שלא מתאים להפריד את הפסקה לשתי פסקאות (בדרך כלל בפסקאות קצרות), יש להפריד בין האורתדוקסיה לשאר הזרמים באמצעות המילה להבדיל (לדוגמה: ההשקפה האורתודוקסית, ולהבדיל ההשקפה הרפורמית והקונסרבטיבית)
 3. במקרים שקשה להפריד בין האורתדוקסיה, לשאר הזרמים - יש להשתמש ב{{סינון}}, כדי לסנן את התוכן הבעייתי, תוך כדי סיווג הבעיה תחת סיווג ראשי "ניסוח יהודי" וסיווג משנה "בלעדיות האורתדוכסיה"

סמכות ההלכה

 1. כשיש אפשרות לסייג את התוכן כעמדת המדע בלבד - אם יש אפשרות לנסח את התוכן בצורה המדגישה כי העמדה המובאת אינה משקפת את האמת, אלא את התפיסה המדעית, יש לנסח אותו בצורה כזאת.
 2. במקרים שקשה לסייג את התוכן כעמדת המדע בלבד - יש להשתמש ב{{סינון}}, כדי לסנן את התוכן הבעייתי, תוך כדי סיווג הבעיה תחת סיווג ראשי וסיווג משנה זה.


קרדיט
חלק נכבד מדף זה מבוסס על עבודתם המעמיקה של המכלולאים בתקופת ההרצה, ובראשם דוד ומוסיף והולך, את ההיסטוריה והתורמים של המינוחים והניסוחים ניתן לראות כאן וכאן.