תבנית:עץ משפחת טברסקי - ענף צ'רקס

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
 • עץ זה מרכז רק צאצאיהם המפורסמים של רבי יעקב ישראל טברסקי מצ'רנוביל-צ'רקס (ואשתו דבורה לאה) או חוליה המקשרת בין דורות
 • אשתו של רבי יעקב ישראל טברסקי היא בת האדמו"ר האמצעי, נכדת בעל התניא מחב"ד, צאצאיהם התחתנו רבות עם צאצאי בעל התניא ועץ זה הוא השלמה לעץ משפחת שניאורסון[1]
 • לפרטים נוספים על אבות המשפחה ראו בשלושה דורות הראשונים בעץ משפחת שניאורסון
 • חלק מצאצאיהם מופיעים רק בעץ שניאורסון[א]
 • רבי יעקב ישראל היה אדמו"ר מצ'רנוביל-צ'רקס, לו היו שלשה חצרות המשך על ידי צאצאיו[ב]:
 • מקרא שושלת האדמו"רים;      שני דורות ראשונים לבית צ'רנוביל      אבי השושלת: רבי יעקב ישראל מצ'רנוביל-צ'רקס      צ'רנוביל-הורניסטייפול      חסידות צ'רנוביל-אוורוטש      חסידות צ'רנוביל-טומשפול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי מנחם נחום מצ'רנוביל
 
 
 
 
רבי שניאור זלמן מלאדי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי מרדכי טברסקי
 
 
 
 
רבי דובער שניאורי
 
 
 
דבורה לאה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי יעקב ישראל טברסקי[ג]
 
דבורה לאה טברסקי
 
 
חיה מושקא
 
רבי מנחם מנדל שניאורסון
 
ביילא
 
 
 
 
מנחם נחום שניאורסון[ד]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חישא ברכה
 
שטערנה פייגא[ה] (אשת משולם זושא אוירבך)
 
 
אדל
 
חנה
 
רבי יוסף יצחק שניאורסון [ו]
 
 
דבורה לאה זלמנסון
 
לוי יצחק זלמנסון
 
שרה פריידא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי מרדכי דב טברסקי[ז]
 
שרה בתיה[ח]
 
אהרן משה שניאורסון
 
שטערנה שרה (אשת רש"ב) בעץ האדמורים[1]
 
 
רבי נחום דובער שניאורסון[ט]
 
מרדכי שנ"ז שניאורסון[י]
 
פערעל
 
רבי מרדכי דב טברסקי[י"א]
 
משה זלמן טברסקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי אהרן אלימלך שנ"ז טברסקי[י"ב]
 
 
שרה מרים (אשת שלום אליעזר הלברשטם[י"ג])
 
רבי בנציון יהודה לייב טברסקי
 
שטרנא פייגה
 
נחום זלמן שניאורסון
 
שיינא ברכה (אשת נפתלי הירץ דולצקי)
 
 
חיה מוסיא (אשת רבי שלמה חיים פרלוב[י"ד])
 
 
רבקה (אשת אחד העם) גינצברג
 
רבי חיים משה יהושע טברסקי[ט"ו]
 
 
אסתר פייגא (אשת אברהם קצלנבויגן)[ט"ז]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יוכבד רבקה (אשת אלישע הלברשטאם)
 
 
סימה ברכה (אשת חיים צבי טייטלבוים)
 
חיה פראדל (אשת בן ציון הלברשטאם[י"ז])
 
רבי יעקב ישראל טברסקי
 
 
יוסף משה שניאורסון
 
דבורה לאה (אשת שלמה הורנשטיין[י"ח])
 
גב' פרלוב (אשת רבי נח יוסף בועז פרלוב[י"ט])
 
 
שלמה גינוסר
 
לאה (אשת שמואל יוסף פבזנר)
 
שיינא פעריל (אשת פנחס רבינוביץ[כ])
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חיה מלכה (אשת משה גוטרמן)
 
 
רבי משה טייטלבוים[כ"א]
 
רבי שלמה הלברשטאם[י"ז]
 
דבורה לאה
 
 
ברוך שמעון שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
שרה שיינא
(אשת משה הלברשטאם[כ"ב])
 
 
 
גב' טברסקי (אשת יצחק טברסקי[כ"ג])
 
מנחם נחום רבינוביץ[כ"ד]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי חיים משה צבי טברסקי
 
 
 
 
רבי בנ"צ אר"ל הלברשטאם[י"ז]
 
רבי נפתלי צבי הלברשטאם[י"ז]
 
רבי שלמה טברסקי
 
אברהם טברסקי
 
 
 
 
 
אריה הלברשטאם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי אהרן טייטלבוים[כ"א]
 
רבי יקותיאל [כ"א] יהודה טייטלבוים
 
רבקה (אשת
רבי מרדכי דוד אונגר[כ"ה])
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מ"מ טייטלבוים
 
חיים צבי טייטלבוים
 


 1. צאצאי נכדתו שטערנה שרה, אשת הרש"ב
 2. אף שיש לו הרבה צאצאים אדמו"רים ואף הם מופיעים פה בעץ - צוינו בסימונים רק האדמורי"ם שכיהו בהמשך ישיר לר' יעקב ישראל. לבקשת וביוזמת יעקב ישראל נפתחו שלוש חצרות, אחד חתנו שניאורסון ועוד שני נכדיו ששינו את שמות משפחת לשם משפחתו (אחד במקור שניאורסון והשני במקור אוירבך)
 3. מצ'רקס
 4. נקרא על שם מנחם נחום מצ'רנוביל | כאן מופיעים רק הילדים מאשתו השנייה, אחייניתו מענף טברסקי. לילדים של מנחם נחום מהאשה הראשונה, ראו: בעץ משפחת שניאורסון[1]
 5. לפי גרסאות אחרות קראו לה שטערנא רחל
 6. אדמו"ר מאוורוטש
 7. מהורניסטייפול. אביו נפטר בהיותו צעיר, גדל אצל סבו ושם משפחתו שונה לשם משפחת סבו. כמו כן הוא חתנו של חיים הלברשטם. לילדיו הנוספים ראה בערך שלו
 8. בעלה המוזכר הוא בזיווג ראשון ולהם בן יחיד המופיע כאן, לאחר מכן נישאה בזיווג שני והיה לה ילדים נוספים
 9. אדמו"ר מאוורוטש. צילום מצבת קברו, ניתן לראות פירוט של חלק מהשושלת המופיעה כאן. שלושה בנות היו לו, שנים מצוינות פה, ובתו השלישית התחתנה עם קרוב משפחתה - בנו של המהר"ש - מופיע בעץ שניאורסון
 10. אודותיו ראה: מבית הגנזים, שד"ב לוין, תש"ע, הוצאת קה"ת, ISBN 978-0-8266-0657-0 עמודים רמו-רמז
 11. אדמו"ר מטומשפול. שינה את שם משפחתו לשם משפחת סבו מאמו - טברסקי
 12. היה נשוי לבתו של משה הורוביץ מרוזבדוב ראה כאן. תמונתו וקברו. בתו נישא בזיווג שני לאלעזר אונגר
 13. האדמו"ר מראצפרט
 14. מקוידינוב. אדמו"ר מאוורוטש
 15. אדמו"ר מטומשפול. ר' חיים משה יהושע שניאורסאהן-טווערסקי מטומושפול - בלאט 3 - אידישע וועלט פארומס, www.ivelt.com
 16. מוזכר בערך שושלת נשכיז עם מקורות עליו ואשתו ובזה
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 האדמו"ר מבאבוב
 18. תמונה מהלוויתו
 19. אדמו"ר מאוורוטש. מקור לזה וכללי לחלק מהעץ כאן (ביידיש) (אם זאת יש דברים, גרסאות שונות, שלא נכסו משם)
 20. מוזכר בערך על אביו. אודותיו (טעות אחת יש בכתבה זו שבטעות כתוב שחמיו נקרא בשם שניאורסון אך למעשה הוא נקרא טברסקי, או אולי שניאורסון-טברסקי. אבל אכן חמיו היה בן אחר בן מבעל התניא)
 21. 21.0 21.1 21.2 האדמו"ר מסאטמר
 22. מקאשנוב. בזיווג שני. הוא מוזכר כאן
 23. בן מרדכי מסקווירא
 24. בספרו 'מחשבת נחום' מפורט יחוסו זה המופיע כאן, בעמודים 13 ‏ ו14 בכותרות "שושלת ליובאוויטש" וב"שושלת טשערנוביל". אודותיו ואודות צאצאיו ראה כאן
 25. האדמו"ר מבאבוב 45
סמל המכלול גמרא 2.PNG
הדף באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0