ספרי רבי יוסף יצחק שניאורסון

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת ספריו של כ''ק האדמו''ר הריי''צ מליובאוויטש.

ספר המאמרים-

ליקוט מאמרים במשך השנים-תר''פ-תשי''א. ספר אחד יצא כולו בשפת האידיש ושאר החלקים בלשון הקודש.

ספר המאמרים קונטרסים-ליקוט כללי מכל מאמריו של כ''ק אדמור הרייצ במהלך השנים. ג' כרכים.

ספר זה יצא אף במהדורה מנוקדת בשנת תש''ס בבני ברק.

ספר השיחות.

עשרה כרכים המכילים את שיחותיו הקדושות בין השנים תר''פ-תש''י.

הסדרה במקורה יצאה בשפת האידיש, כאשר בשנת תשנ''ב הודפסה חלק מהסדרה(ת''ש-תש''ה) בארה''ק בשפה העברית לטובת אלו שאינם דוברי השפה.

ליקוטי דיבורים.

ג' כרכים של ליקוט מדברי תורתו במהלך השנים-הודפס במקור חלק באידיש וחלק בלה''ק במשך השנים הודפסה הסדרה כולה גם בלה''ק.

ספר הזכרונות.

פרקי זכרונות המתארים את התקופה לפני התגלות הבעש''ט ומאז הלאה על העיירה החסידית.

הספר הודפס במספר שפות שונות ומקובל בין חסידים כי קריאת שני כרכים אלו מוסיפה המון בעבודת ה' וביראת שמיים של יהודי.