נושא בדף שיחה:משלי

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תרגום משלים משפה זרה, ובהערה 3

1
איש מבית לוי (שיחהתרומות)

אשמח לדעת איזהו אותו ספר מרבני גרמניה, באופן כללי אינני מנוע מלקבל דיעות כאלו שהם לא בקונצנזוס, (ובלבד שאינם גובלות בזלזול וכפירה) אך פעם יאמרו לנו המלומדים שחרוזים לא היה דבר שכל כך נהג בימי קדם, ופעם יבנו לנו יסודות על סמך חרוזים ערביים בספרים של נכרים, ויתכן שהיו ענינים מוסריים שכל המלומדים דברו בהם ובקלות אפשר להכניסם לחרוזים אך יראו לנו כמה בכלל חרוזים יש בדברי שלמה בספר משלי, ואם העתקה הם מחרוזים ערביים לא יכלו לעשותם חרוז בעברית, וכי לא יכול לכתוב מתוק שכן קרוב מאח רחוק, כללו של דבר גם אם המקור של הספר הערבי היה ממשלי אין תימה שיש בו חרוזים,, ואם יתנו לי כמה ימים אוכל להפוך את כל ספר משלי לחרוז, ובאופן כללי כל המחקרים הללו נועדו או לפקקפ בקדושת כתבי הקודש, או להראות כוחו של המלומד כותב המחקר, וצריכים ליזהר הרבה מחקרים אלו שברגע ראשון נראים מבריקים וחכמים ואין בהם כלום.