משתמש:ספרא

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פעילותי בויקיפדיה

בויקיפדיה עבדתי תקופה ארוכה תחת השם משתמש:ישראל משה. כאן, עקב תפוסת שם זה - שיניתי לשם הנוכחי.

ערכים שהעליתי (36)

אדמו"רים בדורות הראשוניםמשה מדולינהיצחק מדרוהוביץ'משה מפשעווארסקמרדכי מנשכיז

בית אפטא-זינקוביצחק מאיר השיל (מז'יבוז-חיפה)

בית זידיטשובמנשה אייכנשטיין

בית טשערנוביליעקב אריה לייב טברסקימרדכי טברסקי (קוזמיר)יצחק טברסקי (סקווירא)אברהם יהושע השיל טברסקי (סקווירא)דוד טברסקי (סקווירא)משה דן טברסקי (סקווירא)יוסף מאיר ממכנובקהאברהם יהושע השיל טברסקי (מכנובקה)מנחם נחום טברסקי (שפיקוב)מרדכי טברסקי (שפיקוב)

בית ליז'נסק - אניפוליאלעזר מליז'נסקאליעזר ליפא מחמלניקיעקב ממוגלניצאיחיאל מיכל מקורימא

בית לעכוויטשמרדכי מלעכוויטשנח מלעכוויטשישכר לייב וינברגמרדכי חיים סלאניםמשה מידנר

בית קוז'ניץמשה אליקים בריעה מקוז'ניץ

בית קרליןאשר מסטולין (הראשון)אשר מסטולין (השני)ישראל מסטוליןיוחנן פרלוב

בית קאמינקאשמואל מקאמינקא (הראשון)שמואל מקמינקא (השני)דוד מלובין

בית קוריץרפאל מברשידשמואל אבא מסלאוויטא

בית רופשיץאברהם אבא הורוביץ

רבנים חסידייםבנימין רבינוביץמרדכי פרידלנדר

רבנים שוניםרבי חיים אברהם כ"ץ

פירושונים (11)

אישים: אברהם יהושע השילאברהם יהושע השיל טברסקיאלעזר וייסבלוםאשר מסטוליןהאדמו"ר ממכנובקההאדמו"ר מסקוויראיצחק טברסקימשה אליקים בריעהנחמן כהנאנחום רבינוביץשונות: ארחות חיים

ערכים שלדעתי תרמתי להם תרומה משמעותית

בית אפטא-זינקובאברהם יהושע העשיל (מז'יבוז', השני)יוסף משה השילישראל שלום יוסף השילמשולם זוסיא השילפנחס השיליצחק מאיר השיל (ז'ינקוב)אברהם יהושע השיל מאפטא

בית אניפוליצבי מנחם אוירבך (אניפולי)

בית בוהושדוד פרידמן (פלוישט)

בית דומברובהאלעזר אונגריעקב יצחק אונגרישראל אלימלך אונגרישראל יוסף אונגרמרדכי דוד אונגר (דומברובה)משה אליקים בריעה אונגרשלום דוד אונגר

בית דינובדוד שפירא (דינוב)ישעיה נפתלי הירץ שפירא (דינוב)דוד שפירא (דינוב, השני)יהושע שפירא (בלאז'וב)מאיר שפירא (בלאז'וב)צבי אלימלך שפירא (בלאז'וב)מאיר יהודה שפירא (בוקווסק)

בית דעשמנחם מנדל פנט

בית זידיטשובאלכסנדר סנדר אייכנשטייןאלכסנדר סנדר יום טוב ליפא אייכנשטייןיהודה צבי הירש אייכנשטיין (ראזלה)יצחק אייזיק אייכנשטייןיששכר בעריש אייכנשטיין (זידיטשוב)יששכר בעריש אייכנשטיין (דולינה)מנחם מנדל אייכנשטייןמשה אייכנשטיין (סאמבור)שלמה יעקב אייכנשטייןצבי הירש כהנא

שושלת המגיד מזלוטשובדן יונגרלייביוסף יונגרלייביצחק יונגרלייב (ראדוויל)

בית טשערנובילדוד אהרן טברסקי (זוריק)יעקב אריה טברסקי (טריסק)מרדכי זוסיא טברסקימרדכי טברסקימשה טברסקימשולם זוסיא טברסקימרדכי דב טברסקי (הורניסטייפול)אברהם טברסקי (טוריסק)מנחם נחום טברסקי (טריסק)מנחם נחום טברסקי (מקארוב)אברהם יהושע השיל טברסקי (צ'ודנוב)

בית פרמישלאןאהרן אריה לייב לייפר (פרמישלאן)דוד לייפר (קאליש)יצחק לייפר (קאליש)מאיר (הגדול) מפרמישלאן

בית פשדבורז'ישעיה וולטפרייד (פשדבורז')

בית קוז'ניץאלעזר הופשטיין מקוז'ניץ

בית קרליןאברהם אלימלך פרלוב

בית רופשיץמאיר הורוביץמרדכי דוד הורוביץנפתלי צבי הורוביץ מרופשיץאשר ישעיה מרופשיץ

רבנים חסידייםחיים אליעזר אונגריהודה אונגראלישע הלברשטאםאלעזר ניסן טייטלבויםמשה דוד טייטלבויםאהרן טייטלבוים (וואלווא)

עוד חזון למועד

ערכי אדמו"רים הנזקקים לשכתוב

אליעזר זוסיא פורטוגלדוד מסטפיןמרדכי לייפרברכיה טייטלבויםשמואל טייטלבויםאליעזר הורוביץאלימלך בינדיגריחיאל מיכל דורפמןחיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ'שמואל יוזפוביחיאל מיכל הלוי פיצ'ניקיעקב יוסף שלמה הלפרין

שושלת סקווירא

הטיוטות שלי

משתמש:ספרא/טיוטה